gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 MEMUR MAAŞINDA KULLANILAN KATSAYI VE BİLGİLER

2016 Memur Maaş Hesabına Dair Bilgiler

09 Şubat 2013 Cumartesi 03:03
2016  Memur Maaşında Kullanılan Katsayı ve Bilgiler

  2015 2016
   OCAK TEMMUZ EYLÜL  OCAK
AYLIK KATSAYISI 0,057383 0,079308 0,083084 0,083084
YAN ÖDEME KATSAYISI 0,018190 0,025149 0,026347 0,026347
TABAN AYLIK KATSAYISI 0,76293 1,24144 1,30054 1,30054
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ 1.000 1.000 1.000 1.000
KIDEM AYLIĞI GÖSTERGESİ  (1) 20-500 20-500 20-500 20-500
AİLE YARDIMI  (ÇOCUK) (TL) (2) (3) 14,35 19,83 20,77 20,77
AİLE YARDIMI (EŞ) (TL) (8) 86,07 169,24 177,30 177,30
DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ (11) 143,46 198,27 300 - 400 - 600 300 - 400 - 600
TAZMİNATLARIN EMEKLİ KESENEĞİNE YANSIMA ORANI (4) 0.4-2.4 0.4-2.4 0.4-2.4 0.55-2.55
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI (%)        
   1- 5510 sayılı Kanuna göre 4/c kapsamında olanlar        
     a) Prim kesintileri 5434 sayılı Kanuna göre yapılanlar        
        - Sigortalı payı 16 16 16 16
        - İşveren Payı (5) 32 32 32 32
     b) Prim kesintileri 5510 sayılı Kanuna göre yapılanlar        
        - Sigortalı payı 14 14 14 14
        - İşveren Payı 18,5 18,5 18,5 18,5
   2- 5510 sayılı Kanuna göre 4/a kapsamında olanlar        
      - Sigortalı payı 14 14 14 14
      - İşveren Payı (10) 19,5-25 20,5 20,5 20,5
OYAK KESENEĞİ (%) 10 10 10 10
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (%)        
      İşçi Payı 1 1 1 1
      Kurum Payı 2 2 2 2
      Devlet  Payı 1 1 1 1
GELİR VERGİSİ ORANI (%) (7) 8.800 YTL'ye kadar              %15 12.000 TL'ye kadar              %15
8.800 - 22.000 YTL arası      %20 12.000 - 29.000 TL arası      %20
22.000 - 50.000 YTL arası    %27 29.000 - 106.000 TL arası    %27
50.000 YTL ve fazlası için   %35 106.000 TL ve fazlası için   %35
SAKATLIK İNDİRİMİ (TL) (her yıl için) (9) Birinci derece sakatlar için 680 TL  Birinci derece sakatlar için 880 TL 
İkinci derece sakatlar için 330 TL İkinci derece sakatlar için 440 TL
Üçüncü derece sakatlar için 160 TL Üçüncü derece sakatlar için 200 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET 729,00 1.201,50 1.273,50 1.273,50
NET  ASGARİ ÜCRET 576,57 949,07 1.000,54 1.000,54
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (TL) (Her yıl için) (6) 2.427,04 3.541,37 3.709,98 3.828,37
(1) Hizmet yıllarına göre.
(2) 1 çocuk için.
(3) Aile yardımı ödeneğinde çocuklar için uygulanan 250 gösterge rakamı, 15/1/2005 tarihinden itibaren 0-6 yaş grubu çocuklar için %100 artırımlı uygulanmaktadır.
(5) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup ve bu Kanun uyarınca da 4/c kapsamında olan personel için, sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerin SGK tarafından devralındığı tarihten itibaren, kurumlarınca ayrıca %12 oranında genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekmektedir.
(6) Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emekli ikramiyesi tutarıdır.
(8) 1.1.2011 tarihinden itibaren 1500 gösterge rakamı 1823'e, 1.7.2011 tarihinden itibaren 1823 gösterge rakamı 2134'e yükseltilmiştir.
(9) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Md.31/1): Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece sakat, çalışma gücünün %60'ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat, çalışma gücünün %40'ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır.
(10) 10.1.2013 tarihli ve 6385 sayılı Kanun ile 1.9.2013 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca %1 ila %6,5 arasındaki kısa vadeli sigorta kolları oranları %2 olarak sabitlenmiştir.
(11) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanun ile 15/5/2015 tarihinden itibaren, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET