gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013-2014 BASIN İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

11 Şubat 2014 Salı 06:46
2013-2014 BASIN İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİPARA CEZALARI

CEZA MADDESİ

KANUN MADDESİ

2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %7,80)

2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 3,93)

26. MADDE

4. MADDE

1.024

1.064

 

 

6. MADDE 2. FIKRA

3.661

3.804

 

 

18. MADDE

3.661

3.804

27. MADDE

16, 17.MADDELER

2.195

2.281

 

 

14. MADDE (Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödememek veya gazetecinin ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödemek)

2.195           Her bir

gazeteci için

Her bir

2.281 gazeteci için

29. MADDE

21. MADDE

Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.

Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.

30.

MADDE

25. MADDE

3.661

3.804

EK 3

EK 1

Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para

Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî

NOT- 5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi HakkındaKanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ileeklenen fıkra uyarınca 1 TL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET