gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013-2014 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

11 Şubat 2014 Salı 06:53
2013-2014 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNAGÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

K. MADDE

CEZA MADDESİ

FİİL

2013

2014

 

AÇIKLAMA

6. MADDE

78/a MADDE (*)

Sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak.

754

783

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

14. MADDE

78/b MADDE

Yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştırmak.

5.390

5.601

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

17. MADDE

78/c MADDE

Maddeye aykırı olarak üye kaydetmek.

754

783

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için

19. MADDE

78/c MADDE

Maddeye aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlamak.

 

 

 

 

 

 

26. MADDE

78/ç MADDE

Maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket etmek ile yedinci fıkrasına göre siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerinin kullanılmasına karar vermek ve kullanmak.

5.390

5.601

 

28. MADDE

78/d MADDE (*)

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket etmek.

1.617

1.680

Kuruluşların yetkili sorumluları hakkında / Fiilin tekrarı halinde ise ayrıca bağış miktarı kadar

 

78/e MADDE

Bu Kanunda kanuni grev ve lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar vermek, böyle bir grev ve lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlamak veya teşvik etmek.

5.390

5.601

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

 

78/f MADDE

Kanun dışı greve katılmak veya devam etmek.

754

783

 

 

78/g MADDE

Kanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulamak, uygulanmasına veya devamına zorlamak veya teşvik etmek.

5.390

5.601

 

 

78/ğ MADDE

Grev veya lokavttın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı kaldırmamak, uygulamaya devam etmek, devamına teşvik etmek, zorlamak.

5.390

5.601

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

 

78/h MADDE

Greve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı işyerinden ayrılmamak ile işçileri bu eylemlere zorlamak veya teşvik etmek.

754

783

Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

65. MADDE

78/ı MADDE

Maddede belirtilen izni almadan yeni işçi almak.

754

783

İzinsiz aldığı her işçi için

68. MADDE

78/i MADDE

Madde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştırmak.

1.617

1.680

İşveren veya işveren vekiline aldığı her işçi için

 

78/j MADDE

İşçi sendikasının üyesi olmadan grev gözcülüğü yapmak.

1.617

1.680

 

73. MADDE

78/j MADDE

73. madde hükmüne aykırı davranmak.

 

 

 

 

 

 

(*) Bentlerde belirtilen fiilleri işleyenler, idariyaptırım kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle sendika organlarındagörev alamaz.

1- Öngörülen idari yaptırımlar, gerekçesi belirtilmeksuretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir.

2- 5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi HakkındaKanunun 2. maddesine, 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ileeklenen fıkra uyarınca 1 TL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET