gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013-2014 YILI İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

10 Şubat 2014 Pazartesi 20:44
2013-2014 YILI İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yaüdaı Değerlane Oranı % 7,80)

2014 YILINDA

UYGULANACAK

CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Dfğrleme Oranı % 3,93)

 

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

14.651

15.226

işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

118

122

Bu durumdaki her işçi için

3

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

118

122

Bu durumdaki her işçi için

4

8

99/b

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

118

122

Bu durumdaki her işçi için

5

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

118

122

Bu durumdaki her işçi için

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

118

122

Bu durumdaki her işçi için

7

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

485

504

Bu durumdaki her işçi için

8

30

101

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

1.832

1.903

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

9

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

134

139

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

10

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

134

139

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

11

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

485

504

 

12

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

485

504

 

13

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

134

139

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

14

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

237

246

Bu durumdaki her işçi için

15

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

485

504

 

16

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

237

246

Bu durumdaki her işçi için

17

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

237

246

Bu durumdaki her işçi için

18

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

237

246

Bu durumdaki her işçi için

19

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

237

246

Bu durumdaki her işçi için

20

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.293

1.343

 

21

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

237

246

Bu durumdaki her işçi İçin

22

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.293

1.343

 

23

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarımı değiştirmemek

1.293

1.343

 

24

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.293

1.343

 

25

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1.293

1.343

 

26

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1.293

1.343

 

27

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.293

1.343

 

28

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1.293

1.343

 

29

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.293

1.343

 

30

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini

geciktirmeksizin yerine getirmemek.

11.721

12.181

 

31

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

11.721

12.181

 

32

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

11.721

12.181

 

Not:

-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi HakkındaKanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ileeklenen fıkra uyarınca 1 TL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET