gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013-2014 YILI KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI

Yabancı işçi çalıştırma cezası 4857 sayılı Kanunun 21. maddesinde belirlenmiştir.

10 Şubat 2014 Pazartesi 20:52
2013-2014 yılı KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI

                      

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZASI


4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARICEZA MİKTARI 2013 (TL)CEZA MİKTARI 2014 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için7.3257.612
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya731759
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya2.928 3.043
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için365379

 

Not: Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

       Ayrıca, kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama

       giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını

       karşılamak zorundadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET