gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ PARASAL SINIRLARI

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.191,52 TL,illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.110,58 TL olacak. olarak tespit edilmiştir.

01 Ocak 2013 Salı 03:28

31 Aralık 2012  PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28514 (4. Mükerrer)
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 NCİ VE 
T
ÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN
İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: TGM-2012/2)
MADDE 1  (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 22 ncimaddesinde belirlenen usule göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 2,57 (iki virgül elliyedi) oranında artış esas alınarak 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin beşinci ve altıncıfıkralarındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.191,52 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.110,58 TL,
olarak tespit edilmiştir.
MADDE 2  (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET