gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılıÇevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

16 Ocak 2013 Çarşamba 00:24

16 Ocak 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28530
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK
İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2013/1)
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 419 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılıÇevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
2872 sayılıÇevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/2), 2872 sayılıÇevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1), 2872 sayılıÇevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1), 2872 sayılıÇevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2010/1), 2872 sayılıÇevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1) ve 2872 sayılıÇevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Çevre Kanununun
Kanundaki ceza miktarı
1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında uygulanacak ceza
20 nci maddesinin
(a) bendindeki ceza miktarları
500 TL
842 TL
1.000 TL
1.689 TL
(b) bendindeki ceza miktarı
24.000 TL
40.636 TL
48.000 TL
81.274 TL
(c) bendindeki ceza miktarları
6.000 TL
10.154 TL
2.000 TL
3.383 TL
300 TL
504 TL
(d) bendindeki ceza miktarları
(b) bendi için iki kat:
48.000 TL
81.274 TL
96.000 TL
162.552 TL
(c) bendi için iki kat:
12.000 TL
20.317 TL
4.000 TL
6.769 TL
600 TL
1.012 TL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:
600 TL
1.012 TL
(e) bendindeki ceza miktarı
10.000 TL
16.929 TL
(f) bendindeki ceza miktarı
60.000 TL
101.595 TL
(g) bendindeki ceza miktarı
6.000 TL
10.154 TL
(h) bendindeki ceza miktarları
400 TL
674 TL
1.200 TL
2.029 TL
4.000 TL
6.769 TL
12.000 TL
20.317 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
Ton başına*:
40 TL
67,69 TL
10 TL
16,89 TL
100 KR
163 KR
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
Ton Başına*:
30 TL
50,76 TL
6 TL
10,12 TL
100 KR
163 KR
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
Ton Başına*:
20 TL
33,83 TL
4 TL
6,74 TL
100 KR
163 KR
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
Ton başına*:
10 TL
16,89 TL
2 TL
3,34 TL
40 KR
65 KR
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları
24.000 TL
40.636 TL
600 TL
1.012 TL
(i) bendindeki ceza miktarı
1.000 TL
1.689 TL
(j) bendindeki ceza miktarları
24.000 TL
40.636 TL
600 TL
1.012 TL
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı
20.000 TL
33.863 TL
(l) bendindeki ceza miktarları
Dekar başına*:
20 TL
33,83 TL
Metreküp başına*:
120 TL
203,17 TL
(m) bendindeki ceza miktarları
6.000 TL
10.154 TL
4.000 TL
6.769 TL
(n) bendindeki ceza miktarları
48.000 TL
81.274 TL
1.200 TL
2.029 TL
(o) bendindeki ceza miktarı
12.000 TL
20.317 TL
(p) bendindeki ceza miktarı
24.000 TL
40.636 TL
(r) bendindeki ceza miktarları
24.000 TL
40.636 TL
60.000 TL
101.595 TL
(s) bendindeki ceza miktarı
100 TL
163 TL
(t) bendindeki ceza miktarı
2.000.000 TL
3.386.604 TL
(u) bendindeki ceza miktarı
2.000.000 TL
3.386.604 TL
(v) bendindeki ceza miktarı
100.000 TL den
169.327 TL'den
1.000.000 TL’ye kadar
1.693.300 TL'ye kadar
(y) bendindeki ceza miktarı
100.000 TL den
169.327 TL'den
1.000.000 TL’ye kadar
1.693.300 TL'ye kadar
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları
Belediyelerde;
Belediyelerde;
· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
50.000 TL
84.660 TL
· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
30.000 TL
50.796 TL
· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
20.000 TL
33.863 TL
· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
10.000 TL
16.929 TL
· Organize Sanayi Bölgelerinde:
· Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 TL
169.327 TL
· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
60.000 TL
101.595 TL
16 Ocak 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28530
TEBLİĞ
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN
(k) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA
CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1)
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılıÇevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 419 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak tespit ve ilân edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılıÇevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan para cezaları 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı
Kanun ile değişik
20 nci maddesinin
Kanundaki ceza miktarı
1/1/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında uygulanacak ceza
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları
20.000 TL
100.000 TL
33.863 TL
169.327 TL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET