gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILI GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanlar herhangi bir ödeme olmaksızın sağlık hizmeti almaya devam edecek.

01 Mart 2013 Cuma 09:45

Genel Sağlık Sigortası Primi

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanlar herhangi bir ödeme olmaksızın sağlık hizmeti almaya devam edecek. 


5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 978,60 TL / 3 = 326,20 TL x % 12 = 39,14 TL,
- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 978,60 TL x % 12 = 117,43 TL,
- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 978,60 TL x 2 = 1.957,20 TL x % 12 = 234,86 TL,
1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1.021,50 TL / 3 = 340,50 TL x % 12 = 40,86 TL,
- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1.021,50 TL x % 12 = 122,58 TL,
- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,
1.021,50 TL x 2 = 2.043,00 TL x % 12 = 245,16 TL,

             olacaktır.

2014 Yılı 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için;

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md. /c(1) )

Priminiz Devlet tarafından ödenir.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md. /g(1) )

Asgari ücretin üçte birinin %12'si üzerinden genel sağlık sigortası priminin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek aylık gss primi 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için 45,36 TL'dir.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücret ile asgari ücretin iki katına kadar olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md. /g(2) )

Asgari ücretin % 12'si üzerinden genel sağlık sigortası priminin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek aylık gss primi 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için 136,08 TL'dir.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katından fazla olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md./g3) )

Asgari ücretin iki katının %12'si üzerinden genel sağlık sigortası priminin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek aylık gss primi  için 272,16 TL'dir.


5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
978,60 TL x 2 = 1.957,20 TL x % 12 = 234,86 TL,
1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
            1.021,50 TL x 2 = 2.043,00 TL x % 12 = 245,16 TL,
             olacaktır.
 
4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
978,60 TL / 3 = 326,20 TL x % 12 = 39,14 TL
1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
1.021,50 TL / 3 = 340,50 TL x % 12 = 40,86 TL
            olacaktır.
 
4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
978,60 TL x % 6 = 58,72 TL*
1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
1.021,50 TL x % 6 = 61,29 TL
            olacaktır.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET