gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILI KONFERANS ÜCRETLERİ

2013 Yılı Bütçesine göre Konferans Ücretleri...

09 Şubat 2013 Cumartesi 03:18

KONFERANS ÜCRETİ
 
            1- Her bir konferans için 20 Türk Lirasını aşmamak üzere;
 
            a) 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre ve yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dışında,
 
 
            b) 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okullarda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, KBRN Okulu gibi),
 
            c) Cezaevlerinde mahkum ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda Bakanlık Onayı ile,
 
            konferans verenlere kurumlarınca belirlenecek tutarda konferans ücreti ödenir.
 
            2- Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez.

2013 bütçe K Cetveli

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET