gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILI TARIM VE ORMAN İŞÇİLERİ SPEK VE PRİMLERİ

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 5510/eK-5. MADDE, 2925 sayılı Kanun gereği primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

01 Mart 2013 Cuma 09:26

5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;
Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,
1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında;
Aylık kazanç alt sınırına göre :   32,62 TL x 20 x % 34,5 =    225,08 TL*,
Aylık kazanç üst sınırına göre : 212,03 TL x 20 x % 34,5 = 1.463,01 TL*,
1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında;
Aylık kazanç alt sınırına göre :   34,05 TL x 20 x % 34,5 =    234,95 TL*,
Aylık kazanç üst sınırına göre : 221,33 TL x 20 x % 34,5 = 1.527,18 TL*,  
ödeyeceklerdir.

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5'i genel sağlık sigortası primi,       % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5 dir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında;

32,62 TL x 15 x % 32,5 = 159,02 TL,

1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında;

34,05 TL x 15 x % 32,5 = 165,99 TL,

olacaktır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET