gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILI VERGİ TEFKİFAT DAMGA HARÇ MAL VE HİZMET FON VE KESİNTİ ORANLARI

2013 Yılı Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar İçin Tıklatınız.

01 Ocak 2013 Salı 18:57


Bu yıl elde edilen menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı yüzde 84,4 olarak hesaplandı.

Resmi Gazete'nin dünkü 4. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında (yüzde 7,80) artırıldı.

Mesken gelirlerinde istisna tutar 3.200 TL
Tebliğe göre; mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 200 lira artışla 3.200 TL olarak tespit edildi.

Sakatlara yönelik indirimler
Sakatlık indirimi tutarları, birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak tespit edilmiştir. Bu rakamlar 770 TL, 380 TL, 180 TL olarak uygulanıyordu.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife de değişti.

10.700 TL’ ye kadar yüzde 15 vergi oranı belirlendi.
 2012/4116      Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET