gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILINDA NE KADAR PRİM ÖDENİLECEK? SPEK TABAN TAVANLARI

16 yaş üstü ve altı, kamu özel, çırak ve öğrenci SPEK taban ve tavanları....

01 Mart 2013 Cuma 14:05

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile;
- 1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arası için:
a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 32,62 (otuzikiliraaltmışikikuruş) Türk Lirası,
b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 27,97 (yirmiyediliradoksanyedikuruş) Türk Lirası,
 - 1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arası için:
a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 34,05 (otuzdörtlirasıfırbeşkuruş) Türk Lirası,
b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 29,25 (yirmidokuzlirayirmibeşkuruş) Türk Lirası,
olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.
 
 1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları
1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;
a) Özel sektörde:
1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında sigorta primine esas;
16 yaşından büyük olanların;
Günlük kazanç alt sınırı :       32,62 TL
Aylık kazanç alt sınırı    :     978,60 TL
Günlük kazanç üst sınırı :    212,03 TL
Aylık kazanç üst sınırı    : 6.360,90 TL
16 yaşından küçük olanların;
Günlük kazanç alt sınırı :       27,97 TL
Aylık kazanç alt sınırı    :     839,10 TL
Günlük kazanç üst sınırı :    212,03 TL
Aylık kazanç üst sınırı    : 6.360,90 TL
 
1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında sigorta primine esas;
16 yaşından büyük olanların;
Günlük kazanç alt sınırı :       34,05 TL
Aylık kazanç alt sınırı    :  1.021,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı :    221,33 TL*
Aylık kazanç üst sınırı    : 6.639,90 TL
16 yaşından küçük olanların;
Günlük kazanç alt sınırı  :      29,25 TL
Aylık kazanç alt sınırı     :    877,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı :    221,33 TL*
Aylık kazanç üst sınırı    : 6.639,90 TL
 
b) Kamu sektöründe:
15/12/2012 - 14/1/2013 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
16 yaşından büyük olanların;
2012 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 31,35 TL x 16 gün = 501,60 TL
2013 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 32,62 TL x 14 gün = 456,68 TL
15/12/2012-14/1/2013 devresi için          : 501,60 TL + 456,68 TL = 958,28 TL
16 yaşından küçük olanların;
2012 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 26,85 TL x 16 gün = 429,60 TL
2013 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 27,97 TL x 14 gün = 391,58 TL
15/12/2012-14/1/2013 devresi için          : 429,60 TL + 391,58 TL = 821,18 TL
15/12/2012 - 14/1/2013 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
(16 yaşından büyük ve küçük işçiler için aynı)
2012 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 203,78 TL x 16 gün = 3.260,48 TL
2013 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 212,03 TL x 14 gün = 2.968,42 TL
15/12/2012-14/1/2013 devresi için          : 3.260,48 TL +  2.968,42 TL = 6.228,90 TL
 
15/1/2013 ila 14/6/2013 tarihleri arasında sigorta primine esas;
16 yaşından büyük olanların;
Aylık kazanç alt sınırı :     978,60 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 6.360,90 TL
16 yaşından küçük olanların;
Aylık kazanç alt sınırı :     839,10 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 6.360,90 TL
  
15/6/2013 - 14/7/2013 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
16 yaşından büyük olanların;  
2013 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 32,62 TL x 16 gün = 521,92 TL
2013 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için    : 34,05 TL x 14 gün = 476,70 TL
15/6/2013-14/7/2013 devresi için              : 521,92 TL + 476,70 TL = 998,62 TL
16 yaşından küçük olanların;
2013 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için  : 27,97 TL x 16 gün = 447,52 TL
2013 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için     : 29,25 TL x 14 gün = 409,50 TL
15/6/2013-14/7/2013 devresi için               : 447,52 TL + 409,50 TL = 857,02 TL
 
15/6/2013 - 14/7/2013 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
(16 yaşından büyük ve küçük işçiler için aynı)
2013 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 212,03 TL x 16 gün = 3.392,48 TL
2013 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 221,33 TL x 14 gün = 3.098,62 TL
15/6/2013-14/7/2013 devresi için           : 3.392,48 TL+ 3.098,62 TL = 6.491,10 TL
15/7/2013 ila 14/12/2013 tarihleri arasında sigorta primine esas;
16 yaşından büyük olanların;
Aylık kazanç alt sınırı :  1.021,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 6.639,90 TL
16 yaşından küçük olanların;
Aylık kazanç alt sınırı :     877,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 6.639,90 TL
olarak uygulanacaktır.
 
1.2- Çırak ve öğrenciler için;
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.
Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;
 
16 yaşından büyük olanların;
1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı :   16,31 TL
Aylık kazanç tutarı    : 489,30 TL
1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı :   17,03* TL
Aylık kazanç tutarı    : 510,90 TL
 
16 yaşından küçük olanların;
1/1/2013 ila 30/6/2013 tarihleri arasında:
Günlük kazanç tutarı :   13,99 TL*
Aylık kazanç tutarı    : 419,70 TL
1/7/2013 ila 31/12/2013 tarihleri arasında:
Günlük kazanç tutarı :   14,63 TL*
Aylık kazanç tutarı    : 438,90 TL
olacaktır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET