gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI 4 A (SSK) SİGORTALILARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK AYLIK KAZANÇLARI (SPEK)

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

24 Ocak 2014 Cuma 02:31
2014 YILI 4 A (SSK) SİGORTALILARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK AYLIK KAZANÇLARI (SPEK)

5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi veişsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üstsınırları

Bir işverene bağlıolarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2014 ila 30/6/2014tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :       35,70 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :   1.071,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı:     232,05 TL

Aylık kazanç üst sınırı    :  6.961,50 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :        37,80 TL

Aylık kazanç alt sınırı    :   1.134,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı :     245,70 TL

Aylık kazanç üst sınırı    :   7.371,00 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2013 - 14/1/2014döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2013 yılı Aralık ayınınikinci yarısı için : 34,05 TL x 16 gün = 544,80 TL

2014 yılı Ocak ayının ilkyarısı için        : 35,70 TL x 14 gün = 499,80TL

15/12/2013-14/1/2014 devresiiçin          : 544,80 TL + 499,80 TL = 1.044,60TL

15/12/2013 - 14/1/2014döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2013 yılı Aralık ayınınikinci yarısı için : 221,33 TL x 16 gün = 3.541,28 TL

2014 yılı Ocak ayının ilkyarısı için       : 232,05 TL x 14 gün = 3.248,70TL

15/12/2013-14/1/2014 devresiiçin          : 3.541,28 TL + 3.248,70 TL= 6.789,98 TL

15/1/2014 ila 14/6/2014tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı :  1.071,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 6.961,50TL

15/6/2014 - 14/7/2014 dönemindesigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2014 yılı Haziran ayınınikinci yarısı için : 35,70 TL x 16 gün = 571,20 TL

2014 yılı Temmuz ayının ilkyarısı için    : 37,80 TL x 14 gün =  529,20 TL

15/6/2014-14/7/2014 devresiiçin              : 571,20 TL + 529,20 TL= 1.100,40 TL

15/6/2014- 14/7/2014döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2014 yılı Haziran ayınınikinci yarısı için : 232,05 TL x 16 gün = 3.712,80 TL

2014 yılı Temmuz ayının ilkyarısı için :  245,70 TL x 14 gün = 3.439,80TL

15/6/2014-14/7/2014 devresiiçin           : 3.712,80 TL+ 3.439,80 TL= 7.152,60 TL

15/7/2014 ila 14/12/2014tarihleri arasında sigorta primine esas;  

Aylık kazanç alt sınırı :  1.134,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 7.371,00TL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET