gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI 4/B (BAĞ-KUR) SİGORTA PRİMLERİ

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

24 Ocak 2014 Cuma 03:02
2014 YILI 4/B (bağ-kur) SİGORTA PRİMLERİ

5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esasgünlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık primtutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

- (1), (2) ve (3)numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2014 ila 30/6/2014tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırınagöre  : 35,70 TL x 30 x % 34,5 =    369,50*TL,

Günlük kazanç üst sınırınagöre : 232,05 TL x 30 x % 34,5 = 2.401,72 TL ,

1/7/2014 ila 31/12/2014tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırınagöre :   37,80 TL x 30 x %34,5 =    391,23 TL,

Günlük kazanç üst sınırınagöre : 245,70 TL x 30 x %34,5 = 2.543,00* TL,

- (4) numaralı alt bendikapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,

1/1/2014 ila 30/6/2014tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırınagöre  : 35,70 TL x 21 x % 34,5 =   258,65*TL,

Günlük kazanç üst sınırınagöre : 232,05 TL x 21 x % 34,5 = 1.681,20 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırınagöre :  37,80  TL x 21 x % 34,5 =    273,86 TL,

Günlük kazanç üst sınırınagöre : 245,70 TL x 21 x % 34,5 = 1.780,10* TL,

prim ödeyeceklerdir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET