gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI CENAZE ÖDENEĞİ

2013 yılında 386,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2014 yılı için 415,00 TL olarak belirlenmiştir.

25 Ocak 2014 Cumartesi 10:54
2014 YILI CENAZE ÖDENEĞİ

Cenaze ödeneği

5510 sayılıKanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığısonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veyayaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılıkve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine,Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerindencenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ileilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılıkarar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl içinTürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici FiyatlarıEndeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacakrakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayınasunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı BakanlıkMakamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistikKurumu tarafından 2013 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının% 7,40 olarak açıklanması nedeniyle 2013 yılında 386,00 TL olan cenaze ödeneğitutarı 2014 yılı için 415,00 TL olarak belirlenmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET