Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI ÇIRAK VE ÖĞRENCİ SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK AYLIK KAZANÇLARI (SPEK)

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

24 Ocak 2014 Cuma 02:35
2014 YILI ÇIRAK VE ÖĞRENCİ SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK AYLIK KAZANÇLARI (SPEK)

Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki EğitimKanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak veişletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgariücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırakve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;

1/1/2014 ila 30/6/2014tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   17,85 TL

Aylık kazanç tutarı    : 535,50 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   18,90 TL

Aylık kazanç tutarı    : 567,00 TL 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET