gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI ÇIRAK VE ÖĞRENCİ SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK AYLIK KAZANÇLARI (SPEK)

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

24 Ocak 2014 Cuma 02:35
2014 YILI ÇIRAK VE ÖĞRENCİ SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK AYLIK KAZANÇLARI (SPEK)

Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki EğitimKanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak veişletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgariücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırakve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;

1/1/2014 ila 30/6/2014tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   17,85 TL

Aylık kazanç tutarı    : 535,50 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :   18,90 TL

Aylık kazanç tutarı    : 567,00 TL 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET