gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

30 Aralık 2013 Pazartesi 20:08
2014 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

30 Aralık 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28867 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2013/1)

Bilindiğüzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletnamere’sen senet

15,10

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 – Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

6,75

7 - Aile cüzdanları

69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

92,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

69,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET