gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI EMZİRME ÖDENEĞİ

2013 yılında 95,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2014 yılında 103,00 TL olacaktır.

24 Ocak 2014 Cuma 22:22
2014 YILI EMZİRME ÖDENEĞİ

EMZİRME ÖDENEĞİ

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına yada gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda,Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılı için TÜFE oranlarında ortayaçıkan değişim oranının % 7,40 olduğu dikkate alındığında, 2013 yılında 95,00 TLolan emzirme ödeneği tutarı 2014 yılında 103,00 TL olacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET