gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ İDARİ PARA CEZALARI

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2013 yılıyeniden değerleme oranı olan %3,93 (üç virgül doksan üç) oranında artırılarak 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.

28 Ocak 2014 Salı 08:23
2014 YILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ İDARİ PARA CEZALARI

28 Ocak 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28896

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE

GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2014/2)

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2013 yılıyeniden değerleme oranı olan %3,93 (üç virgül doksan üç) oranında artırılarak 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.

 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesinin;

Kanunda Öngörülen Para Cezaları (TL)

2013 Yılında Uygulanan Para Cezaları (TL)

2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları (TL)

(a) bendinin 2 numaralı alt bendindeki ceza miktarları:

10.000

50.000

15.705

78.537

16.322

81.623

(a) bendinin 3 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

500

783

813

(a) bendinin 7 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

5.000

7.852

8.160

(a) bendinin 8 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

20.000

31.412

32.646

(a) bendinin 9 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

20.000

31.412

32.646

 

13/2/2013 tarihli ve 28558 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET