gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI GELİR TESTİNE TABİ OLANLARIN GENEL SAĞLIK PRİMLERİ

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi tutarları

24 Ocak 2014 Cuma 03:10
2014 YILI GELİR TESTİNE TABİ OLANLARIN GENEL SAĞLIK PRİMLERİ

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için;Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md. /c(1) )

Priminiz Devlet tarafından ödenir.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md. /g(1) )

Asgari ücretin üçte birinin %12'si üzerinden genel sağlık sigortası priminin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek aylık gss primi 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için 45,36 TL'dir.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücret ile asgari ücretin iki katına kadar olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md. /g(2) )

Asgari ücretin % 12'si üzerinden genel sağlık sigortası priminin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek aylık gss primi 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için 136,08 TL'dir.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katından fazla olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md./g3) )

Asgari ücretin iki katının %12'si üzerinden genel sağlık sigortası priminin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek aylık gss primi 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için 272,16 TL'dir.


5510 sayılı Kanunun 60ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylıkkazançları

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2014 ila 30/6/2014tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgariücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1.071TL / 3 = 357 TL x % 12 = 42,84 TL,

- Aylık geliri, asgari ücrettenasgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1.071 TL x % 12 =128,52 TL,

- Aylık geliri, asgariücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,

 1.071 TL x 2 = 2.142 TL x % 12 = 257,04 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgariücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1.134TL / 3 = 378 TL x % 12 = 45,36 TL,

- Aylık geliri, asgariücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1.134 TLx % 12 = 136,08 TL,

- Aylık geliri, asgariücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,

1.134TL x 2 = 2.268 TL x % 12 = 272,16 TL,

             olacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET