gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar için ödenen sigorta primleri.

24 Ocak 2014 Cuma 02:56
2014 YILI İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5inci maddesinin (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıprimi ödeyenler;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlısigorta primi aylık alt sınırı, 35,70 TL x 30 x % 20 = 214,20 TL,

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlısigorta primi aylık üst sınırı, 232,05 TL x 30 x % 20 = 1.392,30 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğebağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 37,80 TL x 30 x % 20 = 226,80 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğebağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 245,70 TL x 30 x % 20 = 1.474,20 TL,

b) Ayiçinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerindeisteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında,

Günlük kazanç alt sınırınagöre : 35,70  x % 32 = 11,42 TL (x günsayısı),

Günlük kazanç üst sınırınagöre : 232,05  x % 32 = 74,26* TL (x günsayısı),

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında,

Günlük kazanç alt sınırınagöre :  37,80 x % 32 =   12,10*TL (x gün sayısı),

Günlük kazanç üst sınırınagöre : 245,70 x % 32 =  78,62 TL (x günsayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2014-30/6/2014 tarihleri arasında,

Günlük kazanç alt sınırınagöre :  35,70 x % 35 = 12,50* TL ( x günsayısı),

Günlük kazanç üst sınırınagöre : 232,05 x % 35 = 81,22* TL (x gün sayısı),

1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında,

Günlük kazanç alt sınırına göre: 37,80 x % 35 =  13,23 TL (x günsayısı),

Günlük kazanç üst sınırınagöre : 245,70 x % 35 = 86,00* TL (x gün sayısı)

ödeyeceklerdir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET