gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI MEMUR HARCIRAH (GÜNDELİK VE TAZMİNATI)

2014 Yılı Bütçe H Cetvelinde düzenlenen kamu personeli gündelik miktarları.

04 Ocak 2014 Cumartesi 15:11
2014 YILI MEMUR HARCIRAH (GÜNDELİK VE TAZMİNATI)

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI 
GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
A-a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan53,50
b)Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık  Müsteşarı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, 
Oramiraller, Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay  
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları48,50
B-Memur ve Hizmetlilerden;
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)40,50
b)Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar37,50
c)Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar35,00
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar31,00
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar30,00
(1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
*6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
a)Kadro derecesi 1-4 olanlar12,00
b)Kadro derecesi 5-15 olanlar11,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
K:kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET