gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI MEMURDAN ALINACAK YEMEK BEDEL TUTARLARI

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2013-14/1/2014 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri açıklandı.

17 Ocak 2014 Cuma 05:26
2014 YILI MEMURDAN ALINACAK YEMEK BEDEL TUTARLARI

Maliye Bakanlığından:

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRANO: 1)

1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet MemurlarıYiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçedenkarşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmışbulunmaktadır.

Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalananmemurlardan 15/1/2013-14/1/2014 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri15/1/2013 tarihli ve 28529 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) Sıra No'lu2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenmişti. Bubedellerin yerine 2014 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardanen az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygungörülmüştür.

Memurlardan;

15/1/2014 tarihinden 14/1/2015 tarihine kadar

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,00 TL

2)

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,66 TL

3)

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2.02 TL

4)

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,60 TL

5)

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,42 TL

6)

4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,79 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2014 tarihinden 14/1/2015 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.065 TL kadar (2.065 TL dahil) olanlardan

1,19 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.605 TL kadar (3.605 TL dahil) olanlardan

2,02 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL kadar (5.045 TL dahil) olanlardan

3,61 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.045 TL üzerinde olanlardan

4,55 TL

2- Bu uygulamaya 15/1/2014 tarihinde başlanacaktır.

3- Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetlerive yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibihususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespitedebileceklerdir.

4- Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlarile diğer kamu idareleri uyacaklardır.

Tebliğ olunur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET