Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI PRİMDEN MUAF YEMEK ÇOCUK AİLE ZAMMI TUTARLARI

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları

24 Ocak 2014 Cuma 02:39
2014 YILI PRİMDEN MUAF YEMEK ÇOCUK AİLE ZAMMI TUTARLARI

Prime esas kazançlardanistisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

1/1/2014 ila 30/6/2014tarihleri arasında;   35,70 TL x % 6 = 2.14TL(Günlük)

1/7/2014 ila 31/12/2014tarihleri arasında; 37,80 TL x % 6 = 2,27* TL (Günlük)

- Çocuk zammı:

1/1/2014 ila 30/6/2014tarihleri arasında;      1.071 TL x % 2 =21,42 TL (Aylık)

1/7/2014 ila 31/12/2014tarihleri arasında;    1.134 TL x % 2 = 22,68TL (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):

1/1/2014 ila 30/6/2014tarihleri arasında;      1.071 TL x %10 =107,10 TL (Aylık)

1/7/2014 ila 31/12/2014tarihleri arasında; 1.134 TL x % 10 = 113,40 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları,prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET