gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI SİGARA YASAĞI CEZALARI

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, 2014 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelleri değişti.

25 Aralık 2013 Çarşamba 07:09
2014 YILI SİGARA YASAĞI CEZALARI


25 Aralık 2013  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28862

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE

15 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN

VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI
Karar Tarihi    : 11/12/2013

Karar No         : 7664

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, 2014 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol/Metanol Toptan Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                                 2.200.TL,

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                                               3.300.TL,

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                                                    900.TL,

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                                               1.320.TL,

2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                                    220.TL,

İlçe merkezlerinde                                                                                                    150.TL,

Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)                                                                            50.TL,

3- Açık İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                                    900.TL,

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)                                        350.TL,

4) Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi 

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                                 2.200.TL,

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                                                 2.000 TL,

 

B- Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgeleri ile tütün mamulü ve alkollü içki toptan satış belgeleri için yukarıda belirtilen bedellerin iki katının tahsil edilmesine,

C- Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/03/2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını,

D- Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur olduklarını,

31/03/2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini,

E- İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Oy birliği ile kabul etmiştir.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET