gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2014 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR

02 Ağustos 2014 Cumartesi 06:40
2014 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN2014 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNEİLİŞKİN KARAR

 

Sulamave tahliye tesisleri

MADDE 1- (1)İşletme ve bakım ücreti alınacak sulama ve tahliye tesisleri aşağıdakişekilde tespit edilmiştir.

 

 

 

İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ ALINACAK SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ

SULAMALAR

TAHLİYE TESİSLERİ

CAZİBE

GRUPİ

GRUP 2

Gembos Yeşildağ

Hasanağa

Marmaracık

Güldürcek

Köprüköy

Gölayağı

Eleşkirt

Ayvacık

Lütfıye-Sansu

Patnos

Süksün

Satılmış

Ürünlü

 

İhsaniye

Işıktepe

 

Sığırcık-Buzluca

Van

 

Yenidoğan

Malazgirt

 

Tespihli-Rüstemler

Koruluk

 

Karakamış-Akçınar

Kars

 

Ahmediye-Cobran

Gökçeada

 

Akçakamış

 

 

Çarksu-Memba

 

 

Demirbey-İcbariye

 

 

Gökçeören

 

 

Simav

 

 

Kurşunlu

 

 

Kestel

 

 

Emen

 

 

Sağlık Ovası


İşletme ve bakım ücret tarifeleri

MADDE2- (1) Sulama ve tahliye tesislerindenfaydalananlardan aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlardaişletme ve bakım ücreti alınır.

 

 

 

 

2014 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİ

İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ TL/da

CAZİBE

POMPAJ

Grupl

Grup 2

Hububat

18,41

27,62

71,64

Baklagiller (Tar.Zir.)

29,72

44,56

115,66

Bostan

29,72

44,56

115,66

Şeker Pancarı

57,36

85,01

223,19

Pamuk

57,36

85,01

223,19

Tütün

36,89

55,29

143,55

Anason

29,72

44,56

115,66

Yerfıstığı

36,89

55,29

143,55

Ayçiçeği

29,72

44,56

115,66

Haşhaş

29,72

44,56

115,66

Çiçek Bahçesi

36,89

55,29

143,55

Keten, Kenevir

29,72

44,56

115,66

Susam, Aspir

36,89

55,29

143,55

Mısır, Süpürge Otu

36,89

55,29

143,55

Çeltik, Şeker Kamışı

114,45

170,04

445,35

Fidan

29,72

44,56

115,66

İncir

48,17

70,15

187,44

Bağ

36,89

55,29

143,55

Zeytinlik

57,36

85,01

223,19

Meyve

57,36

85,01

223,19

Narenciye

96,03

140,62

373,66

Muz

96,03

140,62

373,66

Sebze, Çilek

48,17

70,15

187,44

Patates

36,89

55,29

143,55

Soğan, Sarımsak (Tar.Zir.)

36,89

55,29

143,55

Yem Bitkileri

36,89

55,29

143,55

Kavak, Okaliptüs, Orman

36,89

55,29

143,55

Çayır-Mera

18,41

27,62

71,64

Mevsim Dışı Sulamalar

18,41

27,62

71,64

Sera

57,36

85,01

223,19

1000 m3 Su Ücreti (TL/1000 m3)

20,62

41,24

123,72

2014 YILI TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ Tahliye İşletme ve Bakım Ücreti: 2,80 TL/da


Uygulamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 3-(1) 2014 yılında sulama ve tahliye tesislerinde uygulanacak olan işletme vebakım ücreti tarifelerine ilişkin genel esaslar aşağıdakişekildedir:

a)  İşletme ve bakım ücreti, herbitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıliçinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerinher biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanır.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri;sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan veya bataklık ıslahından yararlananparsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özelhukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanır.

b)  Tahliye işletme ve bakım ücreti, bitki çeşidine bakılmaksızın, tarım yapılanparsellere uygulanır.

c)  Suyun metreküp olarak ölçülebildiğisulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, suyun tarifede gösterilen m3 suücreti üzerinden uygulanır. Ücret tahakkukunu, suyun m3 suücreti üzerinden yapıp yapmamakta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)serbesttir.

ç) İşletme ve bakım ücretleri,sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakılmaksızıneşit olarak uygulanır.

d)    İşletmeve bakım ücretlerinin uygulanmasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya girenen küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir.

e)  Aynıparselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselintamamına, bunlardan işletme ve bakım ücreti en yüksek olanbitkinin ücreti uygulanır.

i) Mahalli şartlara göre, genelolarak sulama mevsimi dışında yapılan sulamalara "Mevsim DışıSulamalar" denir.

Sonbaharda tarlanın ekimehazırlanması için yapılan tav sulaması veya tohumun çimlenmesiiçin yapılan sulamalar, mevsim dışı sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadansonra, aynı bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandığında, o bitkiye ait ücretuygulanır.

Sulama mevsimi dışında, bitkiyetiştirilmeksizin, arazi iyileştirmek amacıyla yapılansulamalar da mevsim dışı sulama kabul edilir.

Mevsim dışı sulamalarda ölçü işlemisulamadan sonra yapılmayıp, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normalölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsimdışı sulamanın yapıldığı yıla ait tarife uygulanır.

g)   Tarifede yer almamakla beraber,yapımı tamamlanıp da işletmeye açılan sulamalara veya bataklık ıslahıtesislerine, tesisin özelliğine uygun olan grubun ücret tarifesi, Orman ve Suİşleri Bakanlığının onayı ile uygulanır.

ğ) İşletme, bakım ve yönetimsorumluluğu devredilen tesislerde, devir sözleşmesinin yürürlükten kaldırılmasıhalinde tesisin özelliğine uygun olan grubun ücret tarifesi, Orman ve Su İşleriBakanlığının onayı ile uygulanır.

h)  İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesisler içinde, devredilmeyerek DSİ'ninsorumluluğu altında kalan (bir ya da birden fazla kuruluş tarafındankullanılan) ortak tesislere yapılan masraflar, her bir kuruluşa faydalandığıalan oramnda tahakkuk ettirilir.

Tahakkukettirilecek miktar, DSİ tarafından işletilen sulamalar için ilan edilen ücrettarifesine göre, toplam işletme ve bakım masrafının ne kadarının gerialınacağını belirten orana göre hesaplanır.

ı) Ölçüm işlemleri çeşitlinedenlerle yapılamadığında veya geciktiğinde, ölçülmesi gereken alan,sulayıcılar tarafından önceden verilen sulayıcı bilgi formunda gösterilenmiktarlar esas alınarak tespit edilir.

i)   Sulama yapacak olanlar, sulamamevsimi başlamadan önce sulayıcı bilgi
formlarını doldurup idareye vermekleyükümlüdürler. Bilgi formu vermeden sulama
yapanlara işletme ve bakım ücreti % 10 zamlı uygulanır.


İdare, sulayıcı bilgi formuvermeyenlere veya bu formdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenleresulama suyu verip vermemekte serbesttir.

j) DSİ tarafından işletilip tarifeuygulanmayan sulama ve bataklık ıslahı tesislerine yapılan işletme, bakım veonarım giderleri her tesisin kendi yatırımlarına eklenir.

k) Ücret tarifelerinde yer alan "Baklagiller" tanımı; normal ekim mevsimiiçinde tarla ziraatı şeklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olaraküretimi yapılan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolayı (kolza)içermektedir.

1) Meyve bahçelerinde, ağaçlar arasında herhangi bir bitki ekildiğinde yalnızca "Meyve"ağaçlarına ait olan işletme ve bakım ücreti uygulanır.

m) "Fidan", ileridemeydana gelecek meyve bahçesinin esasını teşkil eden, ürüne yatma süresi herçeşit için değişen ağaç topluluğudur. Dallan tıraşlanmışve meyve veremez hale gelmiş meyve bahçelerine de "Fidan" içinbelirlenen işletme ve bakım ücreti uygulanır.

n) İleride meydana gelecekkavaklığın esasını teşkil eden, her yaştaki kavaklıklara, "Kavak"işletme ve bakım ücreti uygulanır.

o) Fide, satışfidanı ve her çeşit tohum yetiştirmek amacıyla kullanılan parselin sulanmasıhalinde, bunlara ait olduğu esas bitkinin işletme ve bakım ücreti uygulanır.

ö) Sadece çekirdek üretimigayesiyle yetiştirilen kabağın sulanması halinde kabak bitkisine, "Bostan" işletme ve bakım ücreti uygulanır.

p) Muz seralarına "Muz" bitkisi ücreti uygulanır.

İndirimler

MADDE 4- (1)İşletme ve bakım ücreti, üretimlerini teşvik etmek amacıyla; baklagiller,pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, kanola (kolza) ve aspir bitkilerine %20, narenciye, muz ve kivi bitkilerine ise %10indirimli uygulanır.

(2)  Niğdeve Nevşehir illerinde patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilenpatates alanlarında ekimi ve dikimi yapılan alternatif bitkiler için yapılan sulamalarda işletme ve bakım ücreti %20 indirimli uygulanır.

(3)  Sulamaalanı içinde ve dışında sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterlisulama suyu verilemediğinde, bu alanlara, DSİ'nin onayıyla, verilen su miktarıve birim alandan alınan bitki verimi de dikkatealınarak, tespit edilecek faydalanma oram ile tarifedeki işletme ve bakımücreti çarpılarak bulunan miktar işletme ve bakım ücreti olarak uygulanır.Örneğin; sulama tesisi için tespit edilen faydalanma oranı 0,80 ve tarifedeki işletme ve bakım ücreti 25 TL/da ise, uygulanacak işletme ve bakımücreti 25 x 0,80 = 20 TL/da olacaktır. Bu ücretin sulanan alan ile çarpılmasısuretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilmiş olur.

(4)  Biryıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, birönceki bitkinin sulanmış olması şartıyla, ondan sonra ekilen bitkilerin işletmeve bakım ücreti %50 indirimli uygulanır. Aynı parsele ikinci veya üçüncübitkilerin ekimi yılı içinde yapılıp haşatı ise ertesi yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlanan bitkilerde, sulanan parseller tespit edilir venormal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür veekim yılı tarifesi uygulanır. Bu durumda beşinci fıkra kapsamındaki indirimleraynca uygulanmaz.

(5)  Sulamada kullanılmak amacıyla; sulama ve tahliye kanalları ile tabii suyataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda;

a)Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıylasuladıkları bitkilere (yağmurlama sistemi dâhil),işletme ve bakım ücreti %20 indirimli uygulanır.


b)  Çiftçilerin tenebbüt müddetiboyunca devamlı olarak damla sulaması sistemiyle suladıkları bitkilere, işletmeve bakım ücreti %50 indirimli uygulanır.

c)   DSİ ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopompve yağmurlama sistemi indirimleri uygulanmaz.

(6)Bir sulama şebekesinin belli bir kesiminde, sulama yapanların su dağıtımı dâhil(işletme ve bakım ücretleri ile ilgili işlemler hariç) işletmeve bakım hizmetlerini, DSİ tarafından esaslara uygun olarak yapılacak sözleşmehükümlerine göre kurulmuş sulayıcı grubu veya sözleşme ile tespit edilenilkelere göre sulayıcı grubu gibi faaliyet gösteren köy tüzel kişiliğitarafından yürüttükleri takdirde, bunlara işletme ve bakımücreti indirimli uygulanır. İndirim oranlan mahalli şartlara da bağlı olarak,her sulamaya ait sulama oram, arazi genişliği, sulanan bitki çeşidi vb.özellikler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

Bu indirim oranları; yalmz işletme hizmetlerine katılmaları halinde %20'ye, hem işletme hemde bakım hizmetlerine katılmaları halinde ise %25'e kadardır.

İşletmeninve hizmetin özelliğine göre, bu indirim oranlan; DSİ'nin onayı ile yalnızişletme hizmetlerine katılmalan halinde %30'a, işletme ve bakımhizmetlerine katılmalan halinde ise %40'a kadar arttırılabilir.

Bu indirimlerin uygulanacağıalanlarda aynca beşinci fıkra kapsamındaki indirimlerin de uygulanmasıgerekiyorsa, önce beşinci fıkradaki indirimler, daha sonra da sulayıcı grup veya köy tüzel kişiliği indirimi uygulanır.

 

Diğerhükümler

MADDE 5- (1)İşletme ve bakım ücreti, tarifede isimleri bulunan tahliye tesislerinde %100indirimli uygulanır.

(2)   Şanlıurfa-Harran sulamasında, anakanallardan sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalara 2 ncigruptaki işletme ve bakım ücretleri uygulanır.

(3)   Sulamada kullanılmak amacıyla, DSİdepolama tesislerinden Büyük Menderes Nehri ve kollanna bırakılan sularlasulama yapanlara 2 nci gruptaki işletme ve bakım ücretleri %75 indirimli uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 4 üncü maddenin beşincifıkrası kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

(4)   Baraj göllerinden çiftçilerin kendiimkânlarıyla suladıktan alanlara 1 inci gruptaki işletme ve bakım ücretleri %75indirimli uygulanır. Bu sulamalara aynca 4 üncü maddeninbeşinci fıkrası kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

 

Yürürlük

MADDE6- (1) Bu Karar, 30/4/2014 tarihindengeçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE7- (1) Bu Karar hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET