gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015'TE SİGORTALILAR HANGİ KAZANÇ SINIRI ARASINDA PRİM ÖDEYECEK

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları asgari ücretin değişmesiyle birlikte değişti.

01 Şubat 2015 Pazar 19:54
2015'TE SİGORTALILAR HANGİ KAZANÇ SINIRI ARASINDA PRİM ÖDEYECEK

2015 YILI SİGORTALI PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI 

5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi veişsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üstsınırları

1- Bir işverene bağlı olarakçalışan sigortalılar için;

a)  Özel sektörde:

1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında sigortaprimine esas;

Günlük kazanç alt sının :     40,05 TL,

Aylık kazanç alt sınırı   : 1.201,50 TL,

Günlük kazanç üst sınırı:   260,33 TL(*),

Aylık kazanç üst sının   : 7.809,90 TL,

 

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasındasigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sının :      42,45 TL,

Aylık kazanç alt sının   :  1.273,50 TL,

Günlük kazanç üst sının :    275,93 TL (*),

Aylık kazanç üst sının   :  8.277,90 TL,

 

b)  Kamu sektöründe:

15/12/2014- 14/1/2015 döneminde sigortaprimine esas kazanç alt sınırı;

2014  yılı Aralık ayının ikinci yarısıiçin : 37,80 TL x 16 gün = 604,80 TL,

2015  yılı Ocak ayının ilk yansıiçin : 40,05 TL x 14 gün = 560,70TL,

15/12/2014-14/1/2015 devresi için      : 604,80 TL + 560,70 TL = 1.165,50 TL,

15/12/2014 - 14/1/2015 döneminde sigorta primine esaskazanç üst sınırı;

             2014  yılı Aralık ayının ikinciyansı için : 245,70 TL x 16 gün = 3,931,20 TL,

2015  yılı Ocak ayının ilk yansıiçin     : 260,33 TL x 14 gün = 3,644,62TL,'

15/12/2014-14/1/2015 devresi için : 3,931,20 TL+3,644,62 TL = 7.575,82 TL,

15/1/2015 ila 14/6/2015tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sının :1.201,50 TL,

Aylık kazanç üst sının :7.809,90 TL,

 

15/6/2015 -14/7/2015 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sının;

2015yılı Haziran aymın ikinci yansı için : 40,05 TL x 16 gün = 640,80 TL,
2015 yılı Temmuz ayının ilk yansı için : 42,45 TL x 14 gün = 594,30 TL,
15/6/2015-14/7/2015 devresi için : 640
,80 TL + 594,30 TL = 1.235,10 TL,

 

15/6/2015-14/7/2015 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sının;

2016  yılı Haziran ayımn ikinciyansı için : 260,33 TL x 16 gün = 4.165,28 TL,

2015 yılı Temmuz ayının ilk yansı için : 275,93 TL x14 gün - 3.863,02 TL, 

15/6/2014-14/7/2014 devresi için : 4.165,28 TL+ 3.863,02 TL =8.028 30 TL 

15/7/2015 ila 14/12/2015 tarihleriarasında sigorta primine esas; 

Aylık kazanç alt sınırı : 1.273,50 TL, 

Aylık kazanç üstsınırı : 8.277,90 TL olarak belirlenmiştir.

 

2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki EğitimKanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak veişletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgariücretlerinin % 50'si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırakve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançlar;

            a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1' i ila 30' u arasındadüzenleyenler için;
            1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutan : 20,03 TL(*), Aylık kazançtutan   : 600,90 TL, 

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleriarasında;

Günlük kazanç tutan : 21,23 TL(*), Aylık kazançtutan   : 636,90 TL,

b)  Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15'i ilatakip eden ayın 14' ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2014-14/01/2015 dönemi için;

2014  yılı Aralık ayı günlük kazançtutan : 37,80 x %50 = 18,90 TL,

2015  yılı Ocak ayı günlük kazançtutan : 40,05 x %50 - 20,03 TL(*),

 

2014  yılı Aralık ayının ikinciyansı için; 18,90 TL x 16 gün = 302,40 TL,

2015  yılı Ocak ayının ilk yansıiçin; 20,03 TL x 14 gün = 280,42 TL, 

15/12/2014-14/1/2015 devresi için aylıkkazanç; 302,40 TL+ 280,42 TL - 582,82 TL, 


15/6/2015 ila 14/7/2015 dönemi için;

2015 yılı Haziran ayı günlük kazanç tutan  : 40,05 x %50 = 20,03 TL(*), 

2015 yılı Temmuz ayı günlükkazanç tutarı: 42,45x %50 = 21,23 TL(*), 

2015 yılı Haziran ayının ikinci yansı için   : 20,03 TL x 16 gün = 320,48 TL, 

2015 yılıTemmuz ayının ilk yansı için     : 21,23TL x 14 gün = 297,22 TL, 

15/6/2015-14/7/2015 devresi için aylık kazanç: 320,48 TL + 297,22TL = 617,70 TL

 

K:SGK 2015/4 sayılı Genelge

kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET