gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI İŞÇİ İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2015 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında 2015/7181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16 Ocak 2015 tarihli Resmî Gazete'de yayınlandı.

16 Ocak 2015 Cuma 02:27
2015 YILI İŞÇİ İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ

2015 YILI İŞÇİ İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 

 

KAMU İŞÇİLERİ 2016 İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI TIKLAYINIZ

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2015 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında  2015/7181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16 Ocak 2015 tarihli Resmî Gazete'de yayınlandı.

 

Buna göre, 4.7.1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2015 yılında;

 a) Kanunun 1 inci maddesine (Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller,3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlar dan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimseler) göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 30.1.2015, diğer yarısının 30.6.2015 tarihinde,

 21/09/2015 SON GELİŞME İÇİN TIKLAYINIZ

b) Kanunun 2 nci maddesine (- Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına) göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 25.12.2015 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 312 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca13/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET