gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI KAMU PERSONELİ MAAŞ HESAP VERİLERİ

2015 YILI KAMU PERSONELİ MAAŞ HESAP VERİLERİ

07 Ocak 2015 Çarşamba 01:42
2015 YILI KAMU PERSONELİ MAAŞ HESAP VERİLERİ

2015 yılı kamu personeli maaş hesap verileri aşağıdaki tablo içerisinde verilmiştir. 

2010 - 2015 YILINA İLİŞKİN VERİLER
  2014 2015
   OCAK TEMMUZ  OCAK
AYLIK KATSAYISI 0,076998 0,076998 0,079308
YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 0,024416 0,025149
TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 1,205274 1,24144
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ 1.000 1.000 1.000
KIDEM AYLIĞI GÖSTERGESİ  (1) 20-500 20-500 20-500
AİLE YARDIMI  (ÇOCUK) (TL) (2) (3) 19,25 19,25 19,83
AİLE YARDIMI (EŞ) (TL) (8) 164,31 164,31 169,24
DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ 192,50 192,50 198,27
TAZMİNATLARIN EMEKLİ KESENEĞİNE YANSIMA ORANI (4) 0.4-2.4 0.4-2.4 0.4-2.4
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI (%)      
   1- 5510 sayılı Kanuna göre 4/c kapsamında olanlar      
     a) Prim kesintileri 5434 sayılı Kanuna göre yapılanlar      
        - Sigortalı payı 16 16 16
        - İşveren Payı (5) 32 32 32
     b) Prim kesintileri 5510 sayılı Kanuna göre yapılanlar      
        - Sigortalı payı 14 14 14
        - İşveren Payı 18,5 18,5 18,5
   2- 5510 sayılı Kanuna göre 4/a kapsamında olanlar      
      - Sigortalı payı 14 14 14
      - İşveren Payı (10) 20,5 20,5 20,5
OYAK KESENEĞİ (%) 10 10 10
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (%)      
      İşçi Payı 1 1 1
      Kurum Payı 2 2 2
      Devlet  Payı 1 1 1
GELİR VERGİSİ ORANI (%) (7) 11.000 TL'ye kadar              %15 12.000 TL'ye kadar              %15
11.000 - 27.000 TL arası      %20 12.000 - 29.000 TL arası      %20
27.000 - 97.000 TL arası    %27 29.000 - 106.000 TL arası    %27
97.000 TL ve fazlası için   %35 106.000 TL ve fazlası için   %35
SAKATLIK İNDİRİMİ (TL) (her yıl için) (9) Birinci derece sakatlar için 800 TL  Birinci derece sakatlar için 880 TL 
İkinci derece sakatlar için 400 TL İkinci derece sakatlar için 440 TL
Üçüncü derece sakatlar için 190 TL Üçüncü derece sakatlar için 200 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.071,00 1.134,00 1.201,50
NET  ASGARİ ÜCRET 846,00 891,03 949,07
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (TL) (Her yıl için) (6) 3.438,22 3.438,22 3.541,37
(1) Hizmet yıllarına göre.
(2) 1 çocuk için.
(3) Aile yardımı ödeneğinde çocuklar için uygulanan 250 gösterge rakamı, 15/1/2005 tarihinden itibaren 0-6 yaş grubu çocuklar için %100 artırımlı uygulanmaktadır.
(4) Prim kesintileri 5434 sayılı Kanuna göre yapılanlar için zam, tazminat ve benzeri ödemelerine karşılık olmak üzere 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirtilen orana tekabül eden miktarı prim kesintisi hesabında dikkate alınmaktadır. Buna göre anılan oranlar ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda  %240, 7600 (dahil)-8400 (hariç) arasında olanlarda %200, 6400 (dahil)-7600 (hariç) arasında olanlarda %180, 4800 (dahil)-6400 (hariç) arasında olanlarda %150, 3600 (dahil)-4800 (hariç) arasında olanlarda %130, 2200 (dahil)-3600 (hariç) arasında olanlarda %70 ve diğerlerinde ise %40'tır.
(5) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup ve bu Kanun uyarınca da 4/c kapsamında olan personel için, sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerin SGK tarafından devralındığı tarihten itibaren, kurumlarınca ayrıca %12 oranında genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekmektedir.
(6) Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emekli ikramiyesi tutarıdır.
(7) Ücret gelirleri için vergi dilimi tutarları 1.1.2010 tarihinden itibaren 76.250 TL ye, 1.1.2011 tarihinden itibaren 80.000 TL ye, 1.1.2012 tarihinden itibaren 88.000 TL ye, 1.1.2013 tarihinden  itibaren 94.000 TL'ye, 1.1.2014 tarihinden  itibaren 97.000 TL'ye, 1.1.2015 tarihinden itibaren de 106.000 TL'ye yükseltilmiştir. Diğer gelirler için herhangi bir değişiklik olmamıştır.
(8) 1.1.2011 tarihinden itibaren 1500 gösterge rakamı 1823'e, 1.7.2011 tarihinden itibaren 1823 gösterge rakamı 2134'e yükseltilmiştir.
(9) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Md.31/1): Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece sakat, çalışma gücünün %60'ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat, çalışma gücünün %40'ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır.
(10) 10.1.2013 tarihli ve 6385 sayılı Kanun ile 1.9.2013 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca %1 ila %6,5 arasındaki kısa vadeli sigorta kolları oranları %2 olarak sabitlenmiştir.
K:BUMKO

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET