gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSATLANDIRMA SERTİFİKA PERMİ BEDELLERİ

2015 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedelleri açıklandı.

22 Şubat 2015 Pazar 01:24
2015 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSATLANDIRMA SERTİFİKA PERMİ BEDELLERİ

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FİYAT TARİFESİ

EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BEDELLER

BELGE ADI

2014 ÜCRET(TL)

2015 ÜCRET(TL)

İ. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

1.1 .Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli

2.942,26

3.240,00

1.2,Özel Hastane Ön İ/in Belgesi

976,94

1.076,00

I.3.Özel Hastane Ek Bina İlavesi

534,20

589,00

1.4,Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli

1.464,37

1.613,00

1.5.Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi

666,19

734,00

1.6.Özel Tıp Merkezi Hk Binıı ilavesi

533,16

588,00

2. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ FAALİYET DAİRE BAŞKANLIĞI

2,1 .Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi

901,07

993,00

2.2.Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artınını, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli

534,20

589,00

2.3.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1 .Bölüm (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım)

534,20

589,00

2.4.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım)

269,18

297,00

2.5.Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

533,00

587,00

2.6.Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi

531,08

585,00

2.7.Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

533,16

588,00

2.8.Özel Tıp Merkezi Branş İlavesi, Branş iplali, Adres Değişikliği İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği

533,16

588,00

2.9.Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi

1.075,68

1.185,00

2.10.Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi

1 12,24

124,00

3. ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

J.l ÖZEL TEŞHİS YE TEDAVİ MERKEZLERİ

3.1.1 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi

1.478,92

1.629,00

3.1.2.Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

391,82

432,00

3.1,3.Basınç Odası Teknisyenliği Sertifikası

206,82

228,00

3.1.4.Hiperbarik Hemşireliği Sertifikası

178,76

197,00

3.1.5.Hiperbarik Hekimliği Sertifikası

228,65

252,00

3.1.6.Poliklinik Uygunluk Belgesi

267,10

295,00

3.1.7.Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi

267,10

295,00

3.1.8.Ağız Diş Sağlığı Merke/İ Uygunluk Belgesi

355,44

392,00

3.1 y.Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Uygunluk Belgesi

267,10

295,00

3.1.10.Ağız Diş Sağlığı Müşterek Muayenehane Uygunluk Belgesi

267,10

295,00

3.1.11.Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Uygunluk Belgesi

177,72

196,00

3.1.12.1'siko-Teknik Değerlendirme Merkezi Uygunluk Belgesi

197,41

218,00

3.1. l3.Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı

5,00

6,00

3.1.14.Bütün Özel Sağlık Kunıhışları Mesul Müdürlük Belgesi

112,24

124,00

3.1.15.Kaplıcalar Uygunluk Belgesi

817,93

901,00

3.l.l6.0zel Poliklinik Ruhsatnamesi

618,38

681,00

3.l.l7.0zel Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi

309,71

342,00

3.1.18.Muayenehane Uygunluk Belgesi

309,71

342,00

3.1.19.Müessese Kuruluş Ruhsatı

309,71

342,00

3.1.20.Laborattıvar Kuruluş Ruhsalı

309,71

342,00

3.1.21 .Müessese ve Laboratuvar Mesul Müdürlük Belgesi

112,24

124,00

3.2. OZELLTKLI TEDAVİ ÜNİTELERİ

3.2.1 .Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı

817,93

901,00

3.2.2.Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik)

164,21

181,00

3.2.3.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı

817,93

901,00

3.2.4.Mesul Müdürlük Belgesi (UYTEM)

164,21

181,00

3.2.5.Klinik Eğitim Sertifikası

408,44

450,00

3.2.6.Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Eğitimi Sertifikası

272,30

300,00

3.2.7.ICSI Eğitimi Sertifikası

203,70

225,00

3.2.8.Henıoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsalı

817,93

901,00

3.2.9.Mcsul Müdürlük Belgesi (Hemoglobinopati Tam ve Tedavi Merkezi)

164,21

181,00

3.2.10.Sağhk Kabini Uygunluk Belgesi

178,76

197,00


3.3 AGTZ DIŞ SAĞLIĞI RUHSATLANDIRMA VE YARDIMCI HİZMETLER

3.3.1.Mesul Müdürlük Belge Bedeli

89,38

99,00

3.3.2.Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Bedeli

168,37

186,00

4. SAĞLIK HİZMET STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI {0312 458 50 19-20-21)

4.1.Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikası

206,82

228,00

4.2.Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası

206,82

228,00

4.3.Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu

1.928,94

2.124,00

5. ORGAN -DOKU NAKLİ VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLİĞİ

5.1 ORGAN VE DOKU inZMETLERI (0312 324 60 30) (0312 324 63 48)

5.1.1.Organ Nakli Merkez Ruhsatı

3.595,98

3.960,00

5.1.2.Dokıı Nakli Merkez Ruhsatı

3.595,98

3.960,00

5.1.3.Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı

3.595,98

3.960,00

5.1.4.Göz Bankası Ruhsatı

1.799,03

1.981,00

5.1.5.Kordon Kanı Bankası Ruhsatı

3.595,98

3.960,00

5.1.6.Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası

164,21

181,00

5.1.7.Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası

164,21

181,00

5.1.8.Faaliyet İzin Belgesi

560,18

617,00

5.1.9.Mesul Müdürlük Belgesi

560,18

617,00

5.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİ Fİ KAS YON (0312 324 38 64)

5.2.1.Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası

364,79

402,00

5.2.2.Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası

291,00

321,00

5.2.3.Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

206,82

228,00

5.2.4.Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası

206,82

228,00

5.3. DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME

5.3.1.Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli

997,73

1.099,00

5.3.2,Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

1.966,36

2.166,00

5.3.3.Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

669,19

737,00

5.3.4.Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

865,74

954,00

5.3.5.Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

666,19

734,00

6. HASTA HAKLARI VE TIBBI SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI (0312 324 68 95)

6.1.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön İzin Belgesi

816,89

900,00

6.2.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

1.632,74

1.798,00

6.3.Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı

150,00

166,00

6.3.Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi

441,70

487,00

6.4.Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi

267,10

295,00

7. EĞİTİM VE SERTİ Fİ KAS YON DAİRE BAŞKANLIĞI (0312 585 15 77)

7.1.Ürün Tanıtım Elemanı Yeterlilik Belgesi

300,00

331,00

7.2.Kayıp Sertifika Bedeli

67,55

75,00

7.3.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası

206,82

228,00

7.4,Acil Bakını Hemşireliği Sertifikası

206,82

228,00

7.5.Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası

206,82

228,00

7.6.Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası

206,82

228,00

7.7.Stoma Yara Bakım Hemşireliği Sertifikası

206,82

228,00

7.8.Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

0,00

750,00

8. KAN VE KAN HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

8.1.Bölge Kan Merkezi (BKM) Ruhsatı

2.719,85

2.995,00

8.2.Transfüzyoıı Merkezi (TM) Ruhsatı

1.021,63

1.125,00

8.3.Kan Bağış Merkezi (KBM) Ruhsatı (Mobil KBM Dahil)

680,74

750,00

8.4.Uzman Hekim Sertifikası

272,30

300,00

8.5.Hekim Sertifikası

203,70

225,00

8.6.Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası

137,19

152,00

8.7.Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı

1.693,02

1.865,00

8.8.Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası

291,00

321,00

8.9.Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası

203,70

225,00

8.10.Tcrapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası

203,70

225,00

9. LABORATUVAR niZMETLERI DAİRE BAŞKANLIĞI (0312 324 33 65/152)

9.1 .Doku Tipleme Laboramarı Ruhsatı

2.699,06

2.972,00

9.2.Laboratuvar Sorumlu/Koordinatör Belgesi

560,18

617,00

10.GELENEKSEL,TAMAMI,AYIC1 VE ALTERNATİF TU? UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

10.1 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULUMA MERKEZLERİ VE ÜNİTELERİ (0312 585 15 03)

10.1.1- Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası

246,31

272,00

10.1.2- Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.3-Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.4- Tabip Fitolerapi Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.5- Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.6- Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.7- Dİş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.8- Tabip Sülük Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.9- Tabip Homeopati Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.10- Diş Tabibi Homeopati Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.11- Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.12- Tabip Kupa Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.13- Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.14- Tabip Larva Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.15- Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.16- Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.17- Tabip Prolotcrapİ Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.18- DişTabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.19- Tabip Üsteopati Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.20- Dİş Tabibi Ostcopati Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.21- Tabip Ozon Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.22- Diş Tedavisi Ozon Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.23- Tabip Retleksolojİ Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

10.1.24- Tabip Müziktcrapi Uygulama Sertifikası

0,00

272,00

11. 112 ACİL SAĞLHİ HİZÎVIETLERİ DAİRE BAŞKAN LIĞI (ACİL SAĞLIK IITZ.G.MÜÜ.) (0312 585 14 09)

11.1.Ambulans Servisleri Uygunluk Belgesi

324,26

358,00

11.2. Ambulans Uygunluk Belgesi

218,25

241,00

11.3.Ambulans Servisleri, İlkyardım Eğitim Merkezleri Mesul Müdürlük Belgesi

109,13

121,00

11.4.Ambulans Helikopter Uygunluk Belgesi

1.039,30

1.145,00

11.5.Ambulans Uçak Uygunluk Belgesi

1.558,95

1.717,00

11.6.Deniz Ambulans Uygunluk Belgesi

779,48

859,00

12.SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12.I.SAGLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (0312 585 28 09-14)

12.1.1.Konaklama Tesislerinde Sağlık Ünitesi Uygunluk Belgesi

309,71

342,00

12.1.2.Konaklama Tesislerinde Sağlık Birimi Uygunluk Belgesi

309,71

342,00

12.1.3.Sağlık Turizmi Eğitim Sertifikası

0,00

2.500,00

12. DİĞER BELGE ONAYI

12.1.İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için

6,00

7,00

Not:! Sertifika, Ruhsat,Faaliyet İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi Değişikliklerinde ilk BaşvurudakiDerelin Yansı, Kayıp ve zayi durulularında ücretin Tamamı Alınır.


 Not 2: Kamu Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (SB+MSB+Devlet Üniversiteleri+Belediyeler+Kızılay) ücret alınmayacaktır. Bu Maddenin sadece Genel Bütçeye gelir kaydedilecek bedeller için geçerlidir. Ek-2 Döner Sermayeye gelir kaydedilecek hizmet bedellerinde geçerli değildir.

Not 3: 15.11.2014 Tarih ve 29176 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Sıra No:441) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan (%10,11) oranında artırılmıştır.

Not 4: Ücretlerle hakkındaki bilgi talepleri için daire başkanlıkları ile irtibata geçilmesi uygun olacaktır.

EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK HİZMETBEDELLERİ

 

SHGM ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

KELCE ADI

2014 ÜCRET (TL)

2015 ÜCRET (TL)

[.Müşterek Teknik Rapor

3.000,00

3.304,00

2.Kısmi Müşterek Teknik Rapor

300,00

331,00

EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI (ACtL SAĞLIK HİZ.G.MÜD.)

2014 Yılı Fiyat Tarifesi

2015 Yılı Fiyat Tarifesi

1 İlk Yardım Merkezlerinin Ön İnceleme Raporu Ücreti

150,70

166,00

2.İlk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi

348,17

384,00

3.İlk Yardım Kursu Saat Başı Ücrefİ( Bakanlık Personeli, Emniyet, Asayiş ve Kurtarma Hizmetlerinde Görevli Kamu Personeli 1 lariç )

16,63

19,00

4.Acil Hekimliği Sertifika Programı Saat Başı Ücreti ( Bakanlık Personeli Hariç) ( Her Bir Modül İçin)

16,63

19,00

5.Kayıp Sertifika Bedeli

67.55

75,00

6.İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi Yetki Belgesi

670,00

738,00

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ACİL SAĞLIK IIİZM.GEN.MÜD.)

2014 Yılı Fiyat Tarifesi

2015 Yılı Fiyat Tarifesi

1.Ambulans Semsi Ön İnceleme Raporu

155,90

172,00

2.Kamu ve Öze) Kurum Kuruluşların Palnlı Toplantı, Spor Müsabakaları, Gösteri veya Eğitimlerinde Ambulans Görevlendirme (Milli ve Dini Bayramlarda yapılacak görevlendirmeler hariç) (Saat Başı)

150,70

166,00

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET