gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI TAŞERON İŞÇİ EMZİRME ÖDENEĞİ MİKTARI

2015 yılında taşeron işçi ne kadar emzirme ödeneği alacak.

04 Şubat 2015 Çarşamba 16:30
2015 YILI TAŞERON İŞÇİ EMZİRME ÖDENEĞİ MİKTARI

Kimler emzirme ödeneği alıyor?

5510 sayılı Kanunun 16 mcı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle taşeron işçilerde emzirme ödeneğinden yararlanmaktadır.
Emzirme ödeneği miktarı nasıl belirleniyor?
Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alman 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır.
Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2015 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 8,17 olduğu dikkate alındığında, 2014 yılında 103.00 TL olan emzirme ödeneği tutan 2015 yılında 112.00 TL olacaktır.
K:SGK, 2015/4 Genelge, kamudanhaberler.com, 04.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET