gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığın tarafından 2015 yılı Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınırlar değişti.

27 Aralık 2014 Cumartesi 07:52
2015 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRLARI

2015 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRLARI


Gümrük ve Ticaret Bakanlığın tarafından 2015 yılı Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınırlar değişti.


6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİ6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2014/2)

Parasal Sınırlar

MADDE 1  (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artışesas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET