gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI TÜRK TİCARET KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2015 YILI TÜRK TİCARET KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

23 Kasım 2014 Pazar 21:20
2015 YILI TÜRK TİCARET KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA KABAHAT OLARAK

İDARİ PARA CEZASI TUTARI

 

TANIMLANAN FİİL/FİİLLER

2013

2014

2015

1

Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması(Md.38/l)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

2

Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması (Md.39/l, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

3

Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (Md.39/2, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

4

Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması (Md.39/2, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

5

İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerin; müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, internet sitelerinde yayımlamamaları(Md.39/2, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

6

Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmemesi(Md.40/1, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

7

Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi(Md.40/2, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

8

Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, (Md.40/3, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

9

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları(Md.40/4, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL


 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA KABAHAT OLARAK

İDARİ PARA CEZASI TUTARI

 

TANIMLANAN FİİL/FİİLLER

2013

2014

2015

10

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması (Md.41, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

11

Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi (Md.42/1, 51/2).

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

12

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi (Md.42/2, 51/2).

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

13

Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, "anonim şirket", "limited şirket" ve "kooperatif kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması (Md.43, 51/2).

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

14

Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi (Md.44, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

15

Bir ticaret unvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması (Md.45,51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

16

Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması(Md.48, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

17

Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (Md.48, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

18

İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (Md.53, 51/2)

2.156 TL

2.240 TL

2.466 TL

19

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması (64/1, 562/1-a)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL


 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA KABAHAT OLARAK

İDARİ PARA CEZASI TUTARI

 

TANIMLANAN FİİL/FİİLLER

2013

2014

2015

20

İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi (Md.64/1, 562/1-a)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

21

Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması (Md.64/2, 562/1-b)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

22

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması (Md.64/3, 562/1-c)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

23

Defterlerin Türkçe tutulmaması (Md.65/1, 562/1-d)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

24

Defterlerde, kısaltmaların, harflerin, rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi(Md.65/1, 562/1-d)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

25

Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması (Md.65/2, 562/1-d)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

26

Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi (Md.65/3, 562/1-d)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

27

Defterlerde, kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması (Md.65/3, 562/1-d)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

28

Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması (Md.65/4, 562/1-d)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

29

Hileli envanter çıkarılması (Md.66, 562/1-e)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

30

Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi (Md.86, 562/1-f)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

31

Finansal tabloların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi (Md.88, 562/2)

4.312 TL

4.481 TL

4.934 TL

K: T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET