gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI YURTDIŞI SİGORTA BORÇLANMA PRİMLERİ

3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar belirlenmiştir.

04 Şubat 2015 Çarşamba 14:21
2015 YILI YURTDIŞI SİGORTA BORÇLANMA PRİMLERİ

2015 YILI YURTDIŞI SİGORTA BORÇLANMA PRİMLERİ

3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutan ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 saydı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'sidir.

Buna göre, 2014 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen sureler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;


1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında,

-Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tatarının alt sının- 40 05 x % 32 = 12,82 TL, üst sının; 260,33 x% 32 = 83,31 TL,     


1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında,

-Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sının- 42 45 x % 32 = 13,58 TL, üst sının; 275,93 x %32 - 88,30 TL, esas alınacaktır.


K:SGK, Genelge, 2015/4
kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET