gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016, 2015 YILI 4857 SAYILI İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2016, 2015 yılında 4857 sayılı İş Kanununa aykırı fiillere uygulanacak idari para cezaları

03 Şubat 2015 Salı 11:41
2016, 2015 YILI 4857 SAYILI İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Ilil

2011 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Dfsğarleme Oranı % 7,7)

2012 YILINDA UYGULANACAK CEZA

MİKTARI (TL) ( Yeniden Dfsğarleme Oranı % 10.26)

26.01.2012 itibarıyla 6270 sayılı tanunun 17.mad desine göre değişeıüsr dahil

01.01.2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA

MİKTARI (TL) ( Yeniden Dfsğarleme Oranı % 7,80)

2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA

MİKTARI (TL) ( Yeniden D (sğarleme Oranı %3,93)

01.01.2015 YILINDA

UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Dfsğarleme Oranı % 10,11)

2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA

MİKTARI (TL) (Y aüd an Değerime Oranı % 5,58)

 

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

12,327

13,591

13,591

14,651

15,226

16,765

17,700

işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile ati-işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

107

117

110

118

122

134

141

Bu durumdaki her işçi için

3

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

107

117

110

118

122

134

141

Bu durumdaki her işçi için

4

8

99/b

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

107

117

110

118

122

134

141

Bu durumdaki her işçi için

5

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

107

117

110

118

122

134

141

Bu durumdaki her işçi için

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

107

117

110

118

122

134

141

Bu durumdaki her işçi için

7

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

442

487

450

485

504

554

584

Bu durumdaki her işçi için

8

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

1,671

1,842

1,700

1,832

1,903

2,095

2,211

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

9

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

122

134

125

134

139

153

161

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

10

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

122

134

125

134

139

153

161

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

11

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

442

487

450

485

504

554

584

 

12

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

442

487

450

485

504

554

584

 

13

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

122

134

125

134

139

153

161

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

14

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

219

241

220

237

246

270

285

Bu durumdaki her işçi için

15

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

442

487

450

485

504

554

584

 

16

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

219

241

220

237

246

270

285

Bu durumdaki her işçi için

17

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

219

241

220

237

246

270

285

Bu durumdaki her işçi için

18

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

219

241

220

237

246

270

285

Bu durumdaki her işçi için

19

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

219

241

220

237

246

270

285

Bu durumdaki her işçi için

20

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

1,560

 

21

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

219

241

220

237

246

270

285

Bu durumdaki her işçi İçin

22

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

1,560

 

23

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

1,560

 

24

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

1,560

 

25

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

1,560

 

26

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

1,560

 

27

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

1,560

 

28

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

1,560

 

29

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

1,560

 

30

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

9,862

10,873

10,873

11,721

12,181

13,412

14,160

 

31

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

9,862

10,873

10,873

11,721

12,181

13,412

14,160

 

32

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

9,862

10,873

10,873

11,721

12,181

13,412

14,160

 

Not:

-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi HakkındaKanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ileeklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

2015 YILI 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Ilil

2011 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Dfğrleme Oranı % 7,7)

2012 YILINDA UYGULANACAK CEZA

MİKTARI (TL) ( Yeniden Dfğrleme Oranı % 10.26)

26.01.2012 itibarıyla 6270 sayılı tanunun 17.mad desine göre değişeıüsr dahil

01.01.2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA

MİKTARI (TL) ( Yeniden Dfiğorleme Oranı % 7,80)

2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA

MİKTARI (TL) ( Yeniden D (SğBrleme Oranı %3,93)

01.01.2015 YILINDA

UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Dfiğorleme Oranı % 10,11)

 

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

12,327

13,591

13,591

14,651

15,226

16,765

işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile ati-işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

107

117

110

118

122

134

Bu durumdaki her işçi için

3

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

107

117

110

118

122

134

Bu durumdaki her işçi için

4

8

99/b

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

107

117

110

118

122

134

Bu durumdaki her işçi için

5

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

107

117

110

118

122

134

Bu durumdaki her işçi için

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

107

117

110

118

122

134

Bu durumdaki her işçi için

7

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

442

487

450

485

504

554

Bu durumdaki her işçi için

8

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

1,671

1,842

1,700

1,832

1,903

2,095

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

9

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

122

134

125

134

139

153

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

10

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

122

134

125

134

139

153

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

11

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

442

487

450

485

504

554

 

12

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

442

487

450

485

504

554

 

13

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

122

134

125

134

139

153

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

14

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

219

241

220

237

246

270

Bu durumdaki her işçi için

15

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

442

487

450

485

504

554

 

16

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

219

241

220

237

246

270

Bu durumdaki her işçi için

17

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

219

241

220

237

246

270

Bu durumdaki her işçi için

18

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

219

241

220

237

246

270

Bu durumdaki her işçi için

19

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

219

241

220

237

246

270

Bu durumdaki her işçi için

20

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

 

21

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

219

241

220

237

246

270

Bu durumdaki her işçi İçin

22

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

 

23

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

 

24

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

 

25

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

 

26

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

 

27

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

 

28

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

 

29

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1,113

1,227

1,200

1,293

1,343

1,478

 

30

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

9,862

10,873

10,873

11,721

12,181

13,412

 

31

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

9,862

10,873

10,873

11,721

12,181

13,412

 

32

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

9,862

10,873

10,873

11,721

12,181

13,412

 

Not:

-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2.maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkrauyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.


 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET