gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016, 2015 YILI KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

22 Mart 2015 Pazar 18:27
2016, 2015 YILI KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

      EK 1

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE  ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 

2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

SIRA NO

KABAHATLER

KANUNU

MADDE

NUMARASI

KABAHATİN

2015 YILI İÇİN

UYGULANACAK

MİKTAR(*)

2016 YILI İÇİN

UYGULANACAK

MİKTAR(*)

ADI

İŞLENME ŞEKLİ

1

Madde 32

EMRE AYKIRI

DAVRANIŞ

Genel

208 TL

219 TL

2

Madde 33

DİLENCİLİK

Genel

100 TL

105 TL

3

Madde 34

KUMAR

Genel

208 TL

219 TL

4

Madde 35

SARHOŞLUK

Genel

100 TL

105 TL

5

Madde 36 

GÜRÜLTÜ

(Gerçek Kişi)

100 TL

105 TL

6

Madde 36

GÜRÜLTÜ

(Ticari İşletme)

2.124-10.635 TL

2.242-11.228 TL

7

Madde 37

RAHATSIZ ETME

Genel

100 TL

105 TL

8

Madde 38

İŞGAL

Kaldırımları İşgal

Eden veya Mal

Satışı Yapan Kişilere

100 TL

105 TL

9

Madde 38

İŞGAL

Kaldırımlara İzni

Olmaksızın İnşaat

Malzemesi Yığan Kişilere

208-1.055 TL

219-1.113 TL

10

Madde 39

TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ

Kamu Hizmet

Binalarında

100 TL

105 TL

11

Madde 39

TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ

Toplu Taşıma Araçlarında

100 TL

105 TL

12

Madde 39

TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ

Özel Hukuk

Kişileri Tarafından İşletilen Toplu

Taşıma Araçlarında

100 TL

105 TL

13

Madde 39

TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ

Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin

Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında

100 TL

105 TL

14

Madde 40

KİMLİĞİ

BİLDİRMEME

Genel

100 TL

105 TL

15

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME 

Evsel Atık ve

Artıkların

Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına

Atan Kişiye

34 TL

35 TL

 

16

 

 

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

Yemek Pişirme ve

Servis Yerlerinde

İşlenmesi Halinde İşletmeye

1,055-10.635 TL

1.113-11.228 TL

 1 /2

17

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME 

Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında

Kesim Yapanlara veya Kesilen

Hayvan Atıklarını Sokağa veya

Kamuya Ait Sair Alanlara

Bırakanlara

100 TL

105 TL

18

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

İnşaat Atık ve

Artıklarını Bunların

Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına

Atan Kişiye

208-6.377 TL

219-6.732 TL

19

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME 

İnşaat Atık ve

Artıklarını Bunların

Toplanmasına veya Depolanmasına

Özgü Yerler Dışına

İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına

Atılması Halinde

208-10.635 TL

219-11.228 TL

20

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

Kullanılmaz Hale

Gelen Ev Eşyasını

Bunların

Toplanmasına

İlişkin Belirlenen

Günün Dışında Sokağa veya

Kamuya Ait Sair

Yerlere Bırakan Kişiye

100 TL

105 TL

21

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

Kullanılmaz Hale

Gelen Motorlu Kara ve Deniz

Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere

Bırakan Kişiye

525 TL

554 TL

22

 

Madde 42

 

 

AFİŞ ASMA

 

Tüzel Kişi

208-6.377 TL

219-6.732 TL

23

 

Madde 42

 

 

 

AFİŞ ASMA

 

 

Toplatma

Yükümlülüğüne Aykırı Hareket

Edilmesi Halinde

Kişilere

208-6.377 TL

219-6.732 TL

24

Madde 43

 

SİLAH TAŞIMA

 

Genel

100 TL

105 TL

 

(*) 2015 Yılıceza miktarları, Maliye Bakanlığı’nca 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe giren 441 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen % 10,11 (on virgül on bir) yenidendeğerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.

 2 / 2 

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

SIRA NO

KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI

KABAHATİN

2014 YILINDA UYGULANAN MİKTAR

2015 YILI İÇİN UYGULANACAK MİKTAR(*)

ADI

İŞLENME ŞEKLİ

1

Madde 32

EMRE AYKIRI DAVRANIŞ

Genel

189 TL

208 TL

2

Madde 33

DİLENCİLİK

Genel

91 TL

100TL

3

Madde 34

KUMAR

Genel

189 TL

208TL

4

Madde 35

SARHOŞLUK

Genel

91 TL

100TL

5

Madde 36

GÜRÜLTÜ

(Gerçek Kişi)

91 TL

100TL

6

Madde 36

GÜRÜLTÜ

(Ticari İşletme)

1.929-9.659 TL

2.124-10.635TL

7

Madde 37

RAHATSIZ ETME

Genel

91 TL

100TL

8

Madde 38

İŞGAL

Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere

91 TL

100TL

9

Madde 38

İŞGAL

Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere

189-959 TL

208 -1,055

10

Madde 39

TÜTÜN

MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ

Kamu Hizmet Binalarında

91 TL

100TL

11 12

13 14

Madde 39

TÜTÜN

MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ

Toplu Taşıma Araçlarında

91 TL

100TL

Madde 39

TÜTÜN

MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ

Özel Hukuk Kişileri Tarafından

İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında

91 TL

100TL

Madde 39

TÜTÜN

MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ

Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında

91 TL

100TL

Madde 40

KİMLİĞİ BİLDİRMEME

Genel

91 TL

100TL

15

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya

Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye

31 TL

34TL

16

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye

959-9.659 TL

1,055-10.635TL

17

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara

veya Kesilen Hayvan Atıklarını

Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara

91 TL

100TL

18

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya

Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye

189-5.792 TL

208-6.377TL

19

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya

Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde

189-9.659 TL

208-10.635TL

20

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında

Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye

91 TL

100TL

21

Madde 41

ÇEVREYİ KİRLETME

Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye

477 TL

525TL

22

Madde 42

AFİŞ ASMA

Tüzel Kişi

189-5.792 TL

208-6.377TL

23

Madde 42

AFİŞ ASMA

Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere

189-5.792 TL

208-6.377TL

24

Madde 43

SİLAH TAŞIMA

Genel

91

100TL

 

(*) 2015 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı'nca 15Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren441 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirlenen % 10,11 (on virgül on bir) yeniden değerleme oranınauygun olarak tespit edilmiştir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET