gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 YILI 2015 YILI DENİZ İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2016 YILI 2015 YILI 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

03 Şubat 2015 Salı 12:39
2016 YILI 2015 YILI DENİZ İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2016 YILI 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİPARA CEZALARI

 

 

 

CEZA MADDESİ

KANUN MADDESİ

2011 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı % 7,7)

2012 YILINDA UYGULANACAK CEZA M İ KTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %10.26)

2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA

MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %7,80)

2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA

M İ KTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %3,93)

2015 YILINDA UYGULANACAK CEZA

MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %10,11)

2016 YILINDA UYGULANACAK

C EZA MİKTARI (T L) (Yeniden Değerleme Oranı % 5,58)

50. MADDE

5,11,12 MADDE

5, 11, 12 . MADDELER 1,848           5 işçiye kadar (5 işçi dahil)

3,697            5 işçiden fazla

5, 11, 12 . MADDELER

2,0 3 7        5 i ş çiye kadar (5 işçi dahil)

4,076         5 işçiden fazla

5, 11, 12 . MADDELER

2,195     5 işç iye kadar (5 işçi dahil)

4,393      5 işçiden fazla

5, 11, 12 . MADDELER 2,281     5 i ş ç i y e kadar (5 işçi dahil)

4,565      5 işçiden fazla

5,12 . MADDELER

2 , 5 1 1        5 i ş çiye kadar (5 işçi dahil)

5,026        5 işçiden fazla

5,12 .

2 6 5 1        MADDELER 2,651       5 i ş ç i y e kadar (5 işçi dahil)

5,306       5 işçiden fazla

13. MADDE

Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

2,465

Çalıştırmadığı her engelli veya eski h ükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

2,717

Çalıştırmadığı her engelli veya eski h ü kü ml ü ve çalıştırmadığı her ay

için

2,928

Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

3,043

Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

3,350

Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükü m l ü ve çalıştırmadığı

her ay için

3,536

51/1. MADDE

20 (Gemiadamının kıdem tazminatını ödememek), 28,29 (Gemi adamının fazla çalışma ücretini, ücretini zamanında ve tam olarak ödememek ), 33,37. MADDE

T L'd en aşağı 1,232           olmamak üzere iki katı tutarında

TL'den aşağı 1,358        olmamak üzere iki katı tutarında

TL'den aşağı 1,463     olmamak üzere iki katı tutarında

1           TL'den aşağı olmamak 1,520      üzere iki katı tutarında

TL'den aşağı 1,673        olmamak üzere iki katı tutarında

TL'den aşağı 1,766       olmamak üzere iki katı tutarında

51/2. MADDE

21,23, 26. MADDE

1,232

1,358

1,463

1,520

1,673

1,766

51/ EK FIKRA

29. MADDE (Gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmamak)

1,478

1,629

1,756

1,825

2,009

2,121

51/ SON FIKRA

20. MADDE

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

52. MADDE

35. MADDE

1,232

1,358

1,463

1,520

1,673

1,766

616

679

731

759

835

881

53. MADDE

38,39,40,41,42,43. MADDE

616

679

731

759

835

881

Not :

5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi HakkındaKanunun 2. maddesine, 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ileeklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.(*) 6552 sayılı Kanunun 144 maddesi ile; 854 sayılı Deniz-İş Kanunu'nun 11.maddesi 11.09.2014 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

2015 YILI 845 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

 

 

 

CEZA MADDESİ

KANUN MADDESİ

2011 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı % 7,7)

2012 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI

(TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %10.26)

2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %7,80)

2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %3,93)

2015 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI

(TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %10,11)

50. MADDE

5,11,12 MADDE

5, 11, 12 . MADDELER 1,848            5 işçiye kadar (5 işçi dahil)

3,697            5 işçiden fazla

5, 11, 12 . MADDELER 2 , 037          5 işçiye kadar (5 işçi dahil)

4,076            5 işçiden fazla

5, 11, 12 . MADDELER

2 , 195            5 işçiye kadar (5 işçi dahil)

4,393          5 işçiden fazla

5, 11, 12 . MADDELER

2 , 2 81            5 işçiye kadar (5 işçi dahil)

4,565            5 işçiden fazla

5,12 . MADDELER

2 , 511            5 işçiye kadar (5 işçi dahil)

5,026          5 işçiden fazla

13. MADDE

Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

2,465

Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

2,717

Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

2,928

Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

3,043

Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

3,350

51/1. MADDE

20(Gemiadamının kıdem tazminatını ödememek), 28,29 (Gemi adamının fazla çalışma ücretini, ücretini zamanında ve tam olarak ödememek ), 33,37. MADDE

■                  TL'den aşağı olmamak ,                 üzere iki katı tutarında

1                  TL'den aşağı olmamak ,                 üzere iki katı tutarında

1,463            TL'den aşağı olmamak 1,463            üzere iki katı tutarında

1                  TL'den aşağı olmamak ,                 üzere iki katı tutarında

TL'den aşağı 1,673            olmamak üzere iki katı tutarında

51/2. MADDE

21,23, 26. MADDE

1,232

1,358

1,463

1,520

1,673

51/ EK FIKRA

29. MADDE (Gemi adamının ücret, prim, İkramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırm am ak)

1,478

1,629

1,756

1,825

2,009

51/ SON FIKRA

20. MADDE

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

52. MADDE

35. MADDE

1,232

1,358

1,463

1,520

1,673

616

679

731

759

835

53. MADDE

38,39,40,41,42,43. MADDE

616

679

731

759

835


kamudanhaberler.com,03.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET