gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 YILI CENAZE ÖDENEĞİ TUTARLARI

2015 yılında 449,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2016 yılı için 489,00 TL olarak belirlenmiştir.

07 Şubat 2016 Pazar 09:53
2016 YILI CENAZE ÖDENEĞİ TUTARLARI

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında,iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri,malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.


Konu ile ilgili olarak SGK Yönetim Kurulunca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır.


Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2015 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 8,81 olarak açıklanması nedeniyle 2015 yılında 449,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2016 yılı için 489,00 TL olarak belirlenmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET