gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 YILI GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEK TUTARLARI

2016 yılı geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınırı

06 Şubat 2016 Cumartesi 19:53
2016 YILI GEÇİCİ  İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEK TUTARLARI

Geçici iş göremezlik Ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması
5510 sayılı Kanunun 18 İnci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek atmakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.


Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2016 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 54,90 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2016 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 54,90 TL asgari günlük kazanç üzerinden,


Çırak ve Öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;
-1/1/2016 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 27,45 TL altında hesaplanmış olanlann, 1/1/2016 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 27,45 TL asgari günlük kazanç üzerinden,
hesaplanacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET