gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 YILI GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

2016 yılı 5510 sayılı Kanunun 60 mcı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları

06 Şubat 2016 Cumartesi 19:46
2016 YILI GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

5510 sayılı Kanunun 60 mcı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları


1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60 gl) olduğu tespit edilenler için, 1.647,00 TL / 3 = 549,00 TL x % 12 = 65,88 TL,
- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2) olduğu tespit edilenler için, 1.647,00 TL x% 12= 197,64 TL,
- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit edilenler için, 1.647,00 TL x 2 = 3.294.00 TL x % 12 = 395,28 TL,
olacaktır.


2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
1.647,00 TL x 2 = 3.294,00 TL x % 12 = 395,28 TL, olacaktır.


3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında Ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
1.647,00 TL / 3 = 549,00 TL x % 12 = 65,88 TL olacaktır.


4- 5510 sayılı Kanunun 60 mcı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;
1.647,00 TLx%6-98,82 TL
olacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET