Öncekiler Sonrakiler

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İDARİ PARA CEZALARI

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları...

01 Ocak 2013 Salı 03:22

31 Aralık 2012  PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28514 (4. Mükerrer)
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: TGM-2012/1)
             MADDE 1  (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,80 (yedi virgül seksen) artış esas alınarak, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
4077 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla
Değişik 25 inci Maddesinin;
1/1/2012- 31/12/2012
TL
1/1/2013-31/12/2013
TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
134
144
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:
270
291
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
679
731
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:
1.358
1.463
13.591
14.651
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:
2.717
2.928
542
584
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:
6.795
7.325
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:
13.591
14.651
271.851
293.055
271.851
293.055
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:
8.153
8.788
81.554
87.915
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:
108.739
117.220
             MADDE 2  (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET