gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İDARİ PARA CEZALARI

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları...

01 Ocak 2013 Salı 03:22

31 Aralık 2012  PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28514 (4. Mükerrer)
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: TGM-2012/1)
             MADDE 1  (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 419 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,80 (yedi virgül seksen) artış esas alınarak, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
4077 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla
Değişik 25 inci Maddesinin;
1/1/2012- 31/12/2012
TL
1/1/2013-31/12/2013
TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
134
144
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:
270
291
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
679
731
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:
1.358
1.463
13.591
14.651
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:
2.717
2.928
542
584
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:
6.795
7.325
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:
13.591
14.651
271.851
293.055
271.851
293.055
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:
8.153
8.788
81.554
87.915
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:
108.739
117.220
             MADDE 2  (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET