gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADLİ TIP KURUMU İŞ VE HİZMETLER FİYAT LİSTESİ

ADLİ TIP KURUMU İŞ VE HİZMETLER FİYAT LİSTESİ

05 Ağustos 2014 Salı 12:02
ADLİ TIP KURUMU İŞ VE HİZMETLER FİYAT LİSTESİ

MORG İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ 

1.Adli Otopsi 550 TL
2.Mikroskobik iç organ tetkiki (Her bir blok ve preparat)35 TL
3.Yağ Embolisi (Her bir doku için) 135 TL
4.Özel boya (Her bir preparat için)65 TL
5.Tahnitleme işlemi100 TL
6.Kemik Muayenesi - Kafatası alt çene ve boyun omurları dahil200 TL
7.Kemik Muayenesi - alt ve üst extremitenin tümü200 TL
8.Kemik Muayenesi - kafatası ve extremite kemikleri haricinde kalan kemiklerin tümü200 TL
9.Kemik Muayenesi -Kemikte mikroskobik inceleme100 TL
10.Kemik Muayenesi-İskelet muayenesi ve idantifikasyon (Yaş, Irk, Cins) tam ücret500  TL
11.Kıl muayenesi (her bir örnek için) 1'den 10'a kadar50  TL
12.Kıl muayenesi (her bir örnek için) 10 ve üzeri50  TL
13.Cesetin Morg'da muhafaza ücreti(Her bir gün için)50 TL
14.Yurt dışından gelen tabutların açılması50 TL
15.Analizi gerektirmeyen işlerin rapor tanzimi200 TL
16.İmmünhistokimya tetkiki (her bir test için)85 TL
17.Isırık izlerinin kimliklendirilmesi500 TL
18.Yüzlendirme (İki boyutlu)700 TL
19.Yüzlendirme (Üç boyutlu)1000 TL
20.Mikrobiyolojik inceleme120 TL
21.Abse kültürü120 TL
22.Boğaz kültürü120 TL
23.Doku-biyopsi kültürü120 TL
24.Mantar kültürü120 TL
25.B.O.S. kültürü120 TL
26.Gaita kültürü70 TL
27.Steril vücut sıvıları kültürü120 TL
28.Kan kültürü100 TL
29.İdrar kültürü40 TL
30.Mikobakteri kültürü120 TL
31.VDRL- RPR15 TL
32.Gaitada Amib- Giardia aranması25 TL
33.Gaitada parazit aranması25 TL
34.Brucella tüp aglütinasyonu25 TL
35.Boyalı mikroskopik inceleme5 TL
36.Boyasız direkt mikroskopik inceleme5 TL
37.Karanlık alan incelemesi5 TL
38.Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber- Widal)25 TL
39.Treponema pallidum hemaglütinasyon25 TL
40.Meningokok lateks antijen tayini90 TL
41.E. coli K1 lateks antijen tayini90 TL
42.Pnömokok lateks antijen tayini90 TL
43.H.İnfluenza lateks antijen tayini90 TL
44.Dışkıda Rota_Adenovirüs lateks aglütinasyon testi35 TL
45.HBsAg20 TL
46.Anti HCV (total+IgM)70 TL
47.Anti HIV (HIV1+HIV2+p24Ag)30 TL
48.Anti adenovirüs IgG45 TL
49.Anti adenovirüs IgM45 TL
50.Anti İnfluenza A/B (Eliza)90 TL
51.Anti RSV IgG45 TL
52.Anti RSV IgM45 TL
53.BOS IgG (Tek bir virüse spesifik)65 TL
54.BOS IgM (Tek bir virüse spesifik)65 TL
55.İnfluenza A+B hızlı antijen (kart test)70 TL
56.İnfluenza A+B antijen (ELİZA)80 TL
57.Toxin Antijen35 TL
58.Rsv Antijen35 TL
59.Influenza A/B Antijen50 TL
60.Prokalsitonin50 TL
61.Serolojik inceleme (Her bir test için)120 TL
62.DNA izolasyon (Her bir biyolojik örnek için)40 TL
63.Kantitatif RT- PCR (Her bir biyolojik örnek için)180 TL
64.DNA dizi analizi (Her bir primer için)110 TL
65.Analiz, PCR50 TL
66.Agaroz jel elektroforez25 TL
67.Filtre preparatı hazırlanması ve incelemesi20 TL
68.Postmortem acil toksikoloji incelemesi (kan idrar) 16 parametre800 TL
69.Entomolojik inceleme100 TL
70.Minerolojik analiz (her bir toprak örneği için)100 TL
71.Toprak örneklerinde XRD analizi (Paranej belirleme ve karşılaştırma, her bir toprak örneği için)280 TL
72.Toprak örneklerinde ağır metal için XRF analizi (bir toprak örneği için)280 TL
 

BİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ

1. Kimyasal yöntem ile kan lekesi incelemesi (Leke başına)(fenol ftalein, luminol, L M Green)25 TL
2.Kart test yöntemi ile insan kanı incelemesi(Leke başına) (direct hemoglobin tayini)35 TL
3.Kimyasal yöntem ile meni lekesi incelemesi (Leke başına)(Asit fosfataz tayini)25 TL
4.Kart test yöntemi ile meni lekesi incelemesi (Leke başına)(PSA Tayini)35 TL
5.UV ışık yöntemmi ile meni lekesi incelemesi50 TL
6. Mikroskopik inceleme (Leke başına)(normal)40 TL
7.Mikroskopik inceleme(Leke başına) (fotoğraflı)80 TL
8. Lazerli mikrodiseksiyon yöntemi ile mikroskopik inceleme(Leke başına)200 TL
9.Kart test yöntemi ile tükürük lekesi incelemesi(Test başına)(amilaz tayini)35 TL
10.DNA testi (1 kişi veya 1 doku için)700 TL
11.DNA testi (Olay yeri örneği materyal başına)700 TL
12.Kemik örneklerinden DNA İzolasyonu ve miktar tayini800 TL
13.Mitokondrial DNA İncelemesi800 TL
14.Rapor Tanzimi100 TL
15.Olay Yerinde Kan Lekesi Model Analizi550 TL
16.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Dosya İnceleme150 TL
17.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Materyal İnceleme (Materyal başına)100 TL
KİMYA İHTİSAS DAİRESİ 
TOKSİKOLOJİ ŞUBESİNDE ANALİZ EDİLEN İŞLERİN FİYAT LİSTESİ

1.Alkol
1.1.Kanda Convay Yöntemi ile Analiz50 TL
1.2.Solunum Havasında Alkol Analizi (Alkolmetre)20 TL
1.3.Kanda Alkol Analizi (HS/GC Yöntemi)100 TL
2.Otopsi Materyalinde Sistematik Toksikolojik Analizler (STA)
2.1.Kanda sistematik toksikolojik analiz60 TL
2.2. İdrarda sistematik toksikolojik analiz60 TL
2.3. Mide muhteviyatında sistematik toksikolojik analiz60 TL
2.4. İç organlarda sistematik toksikolojik analiz100 TL
2.5. Kullanılan materyalde sistematik toksikolojik analiz100 TL
3.Otopsiden ve canlı kişilerden alınan analiz örneklerinde sistematik uyutucu- uyuşturucu
3.1.Ağız-burun-tırnak yıkama sıvısında uyutucu- uyutucu uyuşturucu aranması60 TL
3.2.İdrarda uyutucu-uyuşturucu aranması (klasik yöntemlerle)100 TL
3.3.İdrarda enzimatik kart-test ile sistematik uyutucu-uyuşturucu aranması50 TL
3.4. Kanda uyutucu-uyuşturucu aranması (klasik yöntemlerle)100 TL
3.5.Her çeşit malzemede sistematik uyutucu-uyuşturucu aranması (klasik yöntemlerle)100 TL
4.ÖZEL İSTEKLER (Otopsi Materyalinde ve canlı kişiden alınan Biyolojik sıvılarda özel )
4.1.Uçucu toksik maddeler100 TL
4.2.Hemoglobin türevleri analizi (Kalitatif ve Kantitatif Spektrofotometrik yöntem)80 TL
4.3.Zehirli metal analizleri100 TL
4.4.Örneklerde İTK ile analiz55 TL
NOT:
1- Yukarıdaki belirtilen analizler,klasik kimyasal analizler (Kimyasal renk testleri,İTK,Extraksiyon v.b.) ile yapılan analizler olup,her bir analiz sistematiğimizdeki maddelerin tamamını kapsar.
2- Enstrümantal ve immunolojik yöntemler yukardaki fiyatlara ayrıca eklenir.
KİMYA İHTİSAS DAİRESİ 
NARKOTİK ŞUBESİNDE YAPILAN ANALİZLERİN FİYAT LİSTESİ

1. KANNABİNOİDLER

1.1.KENEVİR ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat)160 TL

a.)-Mikroskobik inceleme35 TL
b.)-Kimyasal renk testleri35 TL
c.)-İnce tabaka kromatografi(İTK)55 TL
d.)-Eleme ile kenevirde esrar miktar tayini35 TL
TOPLAM160 TL
Yukarıdaki yöntemlere ayrıca başka yöntem ihtiyaç duyulursa uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
1.2. ESRAR ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat)125 TL
a.)-Mikroskobik inceleme35 TL
b.)-Kimyasal renk testleri35 TL
c.)-İnce tabaka kromatografi(İTK)55 TL
TOPLAM125 TL
NOT: Yukarıdaki yöntemlere ek olarak başka bir yöntem uygulanırsa, uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
2. AFYON VE AFYON ALKALOİDLERİ2.1. AFYON ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat)90 TL
a.)-Kimyasal renk testleri35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi (İTK)55 TL
TOPLAM90 TL
Yukarıdaki yöntemlere ek olarak başka bir yöntem uygulanırsa, uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
2.2. MORFİN,KODEİN,TEBAİN ve diğer AFYON ALKOLİDLERİN ANALİZİ  (Bir parça için toplam fiyat)190 TL
a.)-Kimyasal renk testleri35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK)55 TL
c.)- GC (Gaz kromatografisi)100 TL
TOPLAM190 TL
Yukarıdaki yöntemlere ek olarak başka bir yöntem uygulanırsa, uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
2.3. EROİN ve 6-MAM ANALİZİ  (Bir parça için toplam fiyat)190 TL
a.)-Kimyasal renk testleri35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi (İTK)55 TL
c.)- GC (Gaz kromatografisi)100 TL
TOPLAM190 TL
Yukarıdaki yöntemlere ek olarak başka bir yöntem uygulanırsa, uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
3. KOKAİN ve LSD ANALİZİ3. KOKAİN ve LSD ANALİZİ (Bir parça için toplam fiyat)190 TL
a.)-Kimyasal renk testleri35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK)55 TL
c.)- GC (Gaz kromatografisi)100 TL
TOPLAM190 TL
Yukarıdaki yöntemlere ayrıca başka yöntem ihtiyaç duyulursa uygulanan her bir fazla yöntem için 30 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
4. HER TÜRLÜ İLAÇ ANALİZİ4. HER TÜRLÜ İLAÇ ANALİZİ (Her bir analiz örneği için) toplam170 TL
a.)-Kimyasal renk testleri35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK)55 TL
c.)-UV-Spektrofotometrik (İTK)80 TL
TOPLAM170 TL
Yukarıdaki yöntemlere ayrıca başka yöntem ihtiyaç duyulursa uygulanan her bir fazla yöntem için 50 TL eklenir.Şayet eklenen yöntem Enstrümantal veya immunolojik yöntem ise bu yöntemlerin ilgili fiyatları eklenir.
5. HER ÇEŞİT MALZEME VE EŞYADA UYUŞTURUCU MADDE BULAŞIKLIĞI ARANMASI5.1. KANNABİNODLERİN (ESRAR, KENEVİR) BULAŞIĞI ARANMASI (Her bir analiz örneği için toplam fiyat)125 TL
a.)-Mikroskobik inceleme35 TL
b.)-Kimyasal renk testleri35 TL
c.)-İnce tabaka kromatografi(İTK)55 TL
TOPLAM125 TL
5.2. EROİN, MORFİN VE DİĞER AFYON ALKOLOİDLERİNİN BULAŞIĞININ ARANMASI (Her bir parça için toplam fiyat)90 TL
a.)-Kimyasal renk testleri35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK)55 TL
TOPLAM90 TL
5.3. KOKAİN BULAŞIĞININ ARANMASI90 TL
a.)-Kimyasal renk testleri35 TL
b.)-İnce tabaka kromatografi(İTK)55 TL
TOPLAM90 TL
6. DİĞER UYUŞTURUCU ANALİZLERİDİĞER UYUŞTURUCU ANALİZLERİ (Her bir parça için toplam fiyat)190 TL
Enstrümantal veya immunolojik yöntem gerekirse bu yöntemlerin ilgili birim fiyatları ayrıca eklenir.
NOT:
1- Yukarıda Narkotik bölümü için belirtilen fiyatlar, bulaşıklık dışındaki bir inceleme materyali için uygulanan rutin analiz yöntemleri (3 yöntem) ile yapılan kalitatif ve kantitatif analizin toplam fiyatıdır. Şayet rutin analiz haricinde bir yöntem uygulanırsa, bu yöntemin birim fiyatı ayrıca eklenir.
2- İncelenecek materyal sayısı kalite sistemi Prosedürlerine göre tespit edilir.
3- Enstrümantal veya İmmunolojik yöntem gerekirse bu yöntemlerin ilgili birim fiyatları ayrıca eklenir.

KİMYA İHTİSAS DAİRESİ 
GIDA VE ÇEŞİTLİ MADDELER ŞUBESİNDE ANALİZ EDİLEN İŞLERİN FİYAT LİSTESİ

1.Sular,buzlar ve maden suları120 TL
2.Süt ve sütle ilgili mamüller120 TL
3.Nebati ve hayvani her çeşit yağlar120 TL
4.Et, balık ve bunların mamülleri120 TL
5.Hayvan ve balık yumurtaları120 TL
6.Çorbalar ve mamalar120 TL
7.Muhtelif maddeler120 TL
8.Buğday ve diğer tahıl unları ve bunlardan yapılan maddeler120 TL
9.Şeker,bal ve mamülleri120 TL
10.Her çeşit tatlılar120 TL
11.Her çeşit alkollü içkiler120 TL
12.Kakao  ve kahve mamülleri120 TL
13.Deterjanlı ve deterjansız her çeşit temizlik malzemeleri120 TL
14.Muhafaza kapları (Ambalajlar)120 TL
15.Faz-Hidrofil120 TL
16.Çay ve çay ürünleri120 TL
 

KİMYA İHTİSAS DAİRESİ 
ENSTRÜMANTAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ

1.UV.VIS Spektroskopisi ile madde idantifikasyonu80 TL
2.IR Spektroskopisi ile madde idantifikasyonu75 TL
3.FT-IR ile madde idantifikasyonu75 TL
4.Kapiler Gaz Kromatografisi (GC) ile kalitatif ve kantitatif analiz100 TL
5.GC-Kütle spektroskopisi(GC-MS) ile analiz(bir injeksiyon)150 TL
6.HS/GC ile alkol ve uçucu kimyasalların analizi (bir injeksiyon)100 TL
7.HS/GC/MS ile alkol ve uçucu kimyasalların (siyanür, tolien vb) analizi (bir injeksiyon)150 TL
8.HPLC ile analiz (Bir injeksiyon)150 TL
9.İmmunoassay yöntemler(Her bir uyutucu-uyuşturucu için)70 TL
10.Atomik Absorbsiyon spektroskopisi(Alevli) ile analiz (bir enjeksiyon için)100 TL
11.Atomik Absorbsiyon spektroskopisi(Grafit fırınlı) ile analiz (bir enjeksiyon için)150 TL
12.CO-Oximetre ile analiz (COHb, MetHb. vb.)80 TL
13.LC/MS/MS ile analiz (bir injeksiyon için)250 TL
14.ICP/MS ile analiz250 TL
15.GC/MS/FID Çift Dedektörlü 200 TL
16.Kimya İhtisas Dairesinin tüm bölümlerinde miktar analizleri yapılan numunelerinde birden fazla verilen madde bulunması durumunda 2. ve daha sıonraki her bir madde için50 TL
17. Analiz gerektirmeyen işlerin rapor tanzimi100 TL
NOT:
Enstrümantal analiz fiyatları Kimya İhtisas Dairesi'nin tüm bölümleri için uygulanır.
 

FİZİK İHTİSAS DAİRESİ 
ADLİ BELGE İNCELEME LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

A- Tek inceleme konusu belge olduğunda ve tek soru sorulduğunda:
1. İmza incelenmesi150 TL
2.Yazı incelenmesi (el yazısı,daktilo, bilgisayar ve ekipmanı)150 TL
3.Sahtecilik- Tahrifat incelemesi150 TL
4.İğfal Kabiliyeti incelemesi50 TL
5.Parmak izi incelemesi150 TL
6. Ayak ve ayakkabı izi150 TL
7. Araç lastik izleri150 TL
8.VSC, Forensic XP 4010 D ESDA Vb. Belge İnceleme Cihazlarından alınan görüntüler rapora eklendiğinde (Görüntü eklenen her belge için)50 TL
9.Dosya tetkiki50 TL
 
B- Birden fazla inceleme konusu belge olduğunda ve/veya birden fazla soru sorulduğunda:
1. İmza incelenmesi50 TL
2.Yazı incelenmesi (el yazısı,daktilo, bilgisayar ve ekipmanı)50 TL
3.Sahtecilik- Tahrifat incelemesi50 TL
4.İğfal Kabiliyeti incelemesi50 TL
5.Parmak izi incelemesi50 TL
6. Ayak ve ayakkabı izi (ilave her belge için)50 TL
7. Araç lastik izleri (ilave her lastik için)150 TL
8.Sahtecilik ve/veya iğfal kabiliyeti sorulan ve çok fazla sayıda gönderilen (Kağıt para, bilet, kart, vs. gibi) belgelerde tane başına25 TL
5. Fizik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi450 TL
FİZİK İHTİSAS DAİRESİ 
BALİSTİK LABORATUVARLARINDA TETKİK EDİLEN İŞLERİN FİYAT LİSTESİ

1. 6136 sayılı kanunla ilgili tüm ateşli silahlar için100 TL
2. a) Kovan incelemesi (5 adete kadar)100 TL
  b) Kovan incelemesi (5 adetten fazlası için tane başına)40 TL
3. a) Mermi çekirdeği incelemesi (5 adete kadar)100 TL
 b)Mermi çekirdeği incelemesi (5 adetten fazlası için tane başına)40 TL
4. a) Fişek incelemesi (5 adete kadar)100 TL
 b)Fişek incelemesi (5 adetten fazlası için tane başına)40 TL
5. Kesici ve/veya delici ve/veya ezici alet (bıçak, şiş, odun, taş, sopa vs. gibi)100 TL
6. Kesici ve/veya delici ve/veya ezici alet (bıçak, şiş, odun taş, sopa vs. gibi) her ilave için tane başına40 TL
7. Giysilerin fiziksel incelenmesi ( kesici- delici alet yarası, ateşli silah yarası) (kişi başına)200 TL
8. Giysilerde ateşli silahlarla oluşmuş deliklerin kimyasal  incelenmesi ( ateşli silah yaralanmasına bağlı incelemeler) (delik başına)70 TL
9. Parafin kalıbı incelenmesi100 TL
10. Doku ve cilt incelenmesi100 TL
11.Plastik tapa incelemesi70 TL
12.Saçma tanesi (şevrotin, kuş saçması, tek küre, silindirik)100 TL
13.Rapor tanzimi100 TL
14.Kurşun parçası incelemesi70 TL
15.Soru70 TL
16.Şok Aleti İncelemesi70 TL
17.Gaz Spreyi İncelemesi70 TL
18.Metalik Cisim İncelemesi70 TL
19.Fotoğraf çekimi ve CD'ye aktarımı (emanet eşyası ile ilgili)50 TL
20.Ası materyali100 TL
21.Kurşun nüve incelemesi70 TL
22.Mermi çekirdeği gömlek parçası incelemesi100 TL
23.Dosya Tetkiki50 TL
FİZİK İHTİSAS DAİRESİ 
ADLİ ASTRONOMİ LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

Güneş ve ayın, doğuşu ve batışı, Ayın yaş durumunun tespitine dair gün ve saatlerin tespiti (Her tespit başına)100 TL
FİZİK İHTİSAS DAİRESİ 
SES ANALİZİ LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

1. Tek Kişilik Tanıma250 TL
2. Çok kişilik tanıma ilave her kişi için250 TL
3. Profil Çıkarma250 TL
4. Anlaşılması güç kayıtların analizi350 TL
5Kurgu ve montaj tespiti350 TL
6. Cinsiyet tespiti150 TL
7.Mukayese Ses kaydının alınması100 TL
FİZİK İHTİSAS DAİRESİ 
GÖRÜNTÜ İNCELEME LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

1.Kurgu İnceleme250 TL
2.Montaj İnceleme250 TL
3. Videodan Fotoğraf Karşılaştırılması bir kişi300 TL
4.Videodan Fotoğraf Karşılaştırılması ilave her kişi için300 TL
5Resimden Fotoğraf Karşılaştırılması250 TL
6. Görüntü İyileştirme250 TL
7.Resimden Fotoğraf Karşılaştırması İlave Her Kişi İçin250 TL
8.Mukayese Fotoğraf Çekilmesi Her Kişi İçin50 TL
9.Soru (İnceleme Yapılmadan Her Bir Soru İçin)100 TL
FİZİK İHTİSAS DAİRESİ 
BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SUÇLARI LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

1Veri kopyalama medya başına150 TL
2.Şifre Kırma bir adet200 TL
3.CD/DVD Yüzey iyileştirilmesi materyal başına15 TL
4.Adli Veri İnceleme ve Veri Kurtarma (0-500 GB) medya başına300 TL
5.Adli Veri İnceleme ve Veri Kurtarma ( ilave +500 GB aşımı için) medya başına300 TL
6.CD/DVD Veri İncelemesi (5 adete kadar)300 TL
7.Cep telefonu, cep bilgisayarı, tablet inceleme 1 adet250 TL
8.Sim kart, smart kart inceleme bir adet200 TL
9.Elektronik Cihaz İnceleme400 TL
10.Dosya üzerinden inceleme350 TL
FİZİK İHTİSAS DAİRESİ 
ELEKTRON MİKROSKOBU LABORATUVARLARINDA YAPILAN TETKİKLER

1.Numune Hazırlama (SEM)    100 TL
2.İnceleme ve  Değerlendirme (SEM)250 TL
3.Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)250 TL
4.Yarı Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)150 TL
5.Tane ve Boşluk Dağılımı (SEM ve GAS) (600 tane için)        270 TL
6.Çeliklerde metal olmayan kalıntıların şekil boyut ve tiplerine göre dağılımların belirlenmesi (SEM GAS)410 TL
7.Metallerin şekil boyut ve tipleri (SEM GAS)300 TL
8.Diğer Kantitatif metalografi işlemleri (SEM GAS)400 TL
9.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı ( 1-3 görüntü)150 TL
10.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı ( ek bir görüntü için)50 TL
11.SEM Görüntü Analizi Çıktısı Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı ( Farklı 1-3 görüntü)200 TL
12.SEM Görüntü Analizi Çıktısı Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (ek her baskı için)50 TL
13.SEM Kalitatif Analiz Grafik Çizimi50 TL
14.Rapor tanzimi50 TL
15.Atış artığı anaizi her kişi için300 TL
16.Atış artığı analizi tekli Stup için50 TL
GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ 

1.Günlük yatak ücreti (2 yataklı)30 TL
2.Rapor Tanzimi  200 TL
3.Hastaların fotoğraf ücretleri 10 TL
4.Elektroansefalografi200 TL
5.Elektroniyografi   200 TL
6. Kişilik şahsiyet değerlendirmesi40 TL
7.Rorschach mürekkep lekesi testi40 TL
8.Tematik algı testi40 TL
9.MMPİ40 TL
11.Zeka Değerlendirmesi25 TL
12.WISC-R (Wechseler Çocuk Zeka Testi)40 TL
13.Muhtelif zeka testleri (her biri için)25 TL
14.Nöropsikolojik Değerlendirme50 TL
15.Muhtelif nöropsikolojik testler (her bir test için)20 TL
17.Muhtelif psikiyatri testler (her bir test için)20 TL
TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ 

1.Dosya üzerinde kusur nispeti tayini150 TL
2.Hukuk dosyalarında kusur tespiti150 TL
3.Ceza dosyalarında kusur tespiti150 TL
4.Hasar dosyalarında kusur tespiti150 TL
5.Tren kazalarında kusur tespiti150 TL
6.Hukuk dosyalarında kusur+ hasar tespiti250 TL
7.Vasıta arıza tespiti250 TL
8.Motor150 TL
9.Transmisyon150 TL
10.Fren150 TL
11.Vasıta üzerindeki malzemeden dolayı tespi150 TL
12.Motor veya Şase numarasının değişim tespit150 TL
13.Araçtaki hasar tespiti150 TL
14.Maddi tazminatın tespiti150 TL
15.Dosya tetkiki50 TL
16.Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi450 TL
 

GENEL KURUL VE İHTİSAS KURULLARINDA UYGULANACAK FİYAT TUTARLARI

1.Genel Kurul Mütalaa Tanzimi750 TL
2.İhtisas Kurulu Mütalaa Tanzimi500 TL
3.Kurul Muayene100 TL
4.Odiyogram Testi100 TL
5.BERA Testi150 TL
ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE UYGULANACAK FİYAT LİSTESİ

1.Adli Muayene ve rapor100 TL
2.Dosya üzerinden rapor tanzimi100 TL
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET