gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Anayasa Mahkemesi duyurusunda bireysel başvuru yapılırken dikkat edilecekler sayıldı.

13 Ocak 2013 Pazar 04:30

Bireysel başvurunun gerek hukuk sistemimize yeni girmiş olması gerekse anılan düzenlemelerle Anayasa Mahkemesince hazırlanan ve internet sitesinde yayımlanan bireysel başvuru materyallerinden yeterince yararlanmadan başvuru yapılması nedeniyle başvuruların büyük bir kısmında yanlışlık veya eksiklik tespit edilmiştir.

Başvurucuların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için aşağıda anılan hususları dikkate almaları gerekmektedir:

1. Anayasa Mahkemesine posta yoluyla bireysel başvuru yapılmaması,

2. Bireysel başvuruya ilişkin tüm yazışmaların (eksiklik tamamlamaya yönelik dilekçe ve belgeler dâhil) mahkemeler, yurtdışı temsilcilikler ve bizzat Anayasa Mahkemesine teslim edilerek yapılması,

3. Başvuruya ilişkin evrakların posta masrafını, ilgili evrakları mahkemelere ve yurtdışı temsilciliklerine teslimi sırasında ödemeleri, bunun dışında ayrıca posta gideri avansı yatırmamaları ve posta pulu göndermemeleri,

4. Anayasa Mahkemesince Bireysel başvuru kapsamında yapılan posta gideri avansları ve eklenen posta pullarının iadesi hususunda ilgililere ayrıca yazı gönderilmeyeceği,

5. Başvurucuların yatırmış oldukları posta gideri avanslarını posta idarelerine müracaat ederek geri almaları gerektiği, posta pullarının ise başvurucuya yapılacak bir tebligat olması halinde gönderileceği,

6. Başvuru harcının maliye veznelerine yatırılması gerektiği,1 Ocak 2013 gün ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 69 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan (I) sayılı Tarife’ de 2013 yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru için yatırılacak harç miktarı 198 lira 35 kuruş olarak belirlenmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET