gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ARGE PERSONEL DESTEĞİ İÇİN 30 PERSONEL YETERLİ

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak isteyen firmalarımıza müjdeli haber:

23 Haziran 2014 Pazartesi 01:53
ARGE PERSONEL DESTEĞİ İÇİN 30 PERSONEL YETERLİ

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak isteyen firmalar daha önce Ar-Ge Merkezi Belgesi almak için en az 50 Ar-Ge personeli çalıştırma zorunluluğu, yeni Bakanlar Kurulu Kararıyla 30’a düşürüldü. Artık kendi firmasında Ar-Ge merkezi kurup en az 30 Ar-Ge personeli çalıştıran firmalara da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi verilerek 5746 sayılı Kanun’un sağladığı bütün destek ve vergisel muafiyetlerden yararlanma imkanı sağlanmıştır.

18.06.2014 tarihinde yayınlanan

21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 (1)28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve GeliştirmeFaaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunkapsamında, Ar-Gemerkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Gepersoneli sayısı otuz olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Kararyayımını takip edenay başında yürürlüğe girer.

MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kuruluyürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET