gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AVUKAT STAJYERLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi tutarı.

24 Ocak 2014 Cuma 22:07
AVUKAT STAJYERLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olupbakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların ödeyecekleri genelsağlık sigortası primi;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genelsağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.071  x % 6 = 64,26 TL

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genelsağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.134 TL x % 6 = 68,04 TL

            olacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET