gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞBAKAN YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

Başbakan ve Başbakan Yardımcılarının sorumlu oldukları kurumlar...

24 Eylül 2011 Cumartesi 21:53
Başbakan Yardımcıları Görev Dağılımı

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Kurum ve Kuruluşlar
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ
Görevler
Danıştay ile ilişkiler
Kurum ve Kuruluşlar
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Anadolu Ajansı T.A.Ş Genel Müdürlüğü
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN
Görevler
Ekonomik konularda genel koordinasyon
Kurum ve Kuruluşlar
Hazine Müsteşarlığı
T.C Merkez Bankası
T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü
Türkiyeİhracat Kredi Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY
Görevler
Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri
Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu’na sunulması ve Bakanlar Kurulu’nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi,
İnsan hakları ve ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon,
Medeniyetler İttifakı Projesi’nin yürütülmesi.
Kurum ve Kuruluşlar
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ
Görevler
TBMM ile ilişkiler
Kurum ve Kuruluşlar
Diyanetİşleri Başkanlığı
Türkİşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 
Ayrıca;
Avrupa Birliği Makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Müzakere Heyeti Başkanlığı” ve “Başmüzakereci” görevi Avrupa Birliği Bakanı,
Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının koordinasyonu Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET