gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR? KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılarına (4/a,b,c) yapılan cenaze ödeneği şart ve nasıl ödeneceği, ne miktarlarda ödeneceği belirlenmiştir.

12 Eylül 2014 Cuma 11:33
CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR? KİMLER ALABİLİR?

Cenaze ödeneği, ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. 


YARARLANMA ŞARTLARI

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.
 
360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.


KİMLER YARARLANABİLİR?


Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
 
 
NEREYE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe  ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.
 
 
Cenaze Ödeneği Tutarı Ne Kadardır?

Cenaze ödeneği 2014 yılı için 415,00 TL’dir.

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET