gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DAMGA VERGİSİ ORANLARI

Damga Vergisi Oranları...

29 Kasım 2010 Pazartesi 23:18

DAMGA VERGİSİ ORANLARI
  2010
DAYANAĞI Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)
MUHTEVİYATI
KİRA MUKAVELENAMELERİ(MUKAVELE SÜRESİNE GÖRE KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN) BİNDE 1.65
BİLANÇOLAR 21,55 TL
GELİR TABLOLARI  10,55 TL
İŞL. HES. ÖZETLERİ 10,55 TL
YILLIK G.V. BEY. 27,90 TL
KURUMLAR V. BEY. 37,25 TL
MUHTASAR BEY. 18,55 TL
K.D.V. BEYANNAMESİ 18,55 TL
DİĞER VERGİ BEYANNAMELERİ(DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ HARİÇ)  18,55 TL
BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER 13,75 TL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA VERİLEN  SİGORTA  PRİM BİLDİRGELERİ 13,75 TL
GÜMRÜK İDARELERİNE  VERİLEN BEYANNAMELER 37,25 TL
NOT:


- 03/07/2001 tarihinden itibaren sadece sermaye şirketikuruluşunda mukavelenamelerinden Damga Vergisialınmakta olup, sermaye artırımları Damga Vergisi'ne tabi değildir.

- Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen miktarları her bir beyanname ve bildirge itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

-
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde verilen ve 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV – Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin 5. Diğerleri fıkrasına göre vergilendirilmekte olan geçici görev yolluğu bildirimi ve sürekli görev yolluğu bildirimlerinin mükellefiyetle ilgili bir beyanname olmayıp, kamu görevinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılan giderleri tahsil edebilmek amacıyla verilen bir bildirim olması, dolayısıyla bir mükellefiyetin yerine getirilmesi mahiyetini taşımadığından, yukarıda belirtilen beyannameler kapsamında değerlendirilmemesi ve


- 01.01.2004 tarihinden itibaren Anonim, Eshamlı Komandit ve Limited Şirketlerin kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna kağıtlar kapsamına alınmıştır.

01.01.2004 tarihinden itibaren damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
 
- “Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar” başlıklı (2) sayılı tablonun “VI-Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümüne, aşağıda yer alan 31 ve 32 numaralı fıkralar eklenmiştir.
 31- Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
 32- Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET