gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DAVA AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR

İdare Mahkemelerinde dava açılırken dikkat edilmesi gereken konular aşağıda genel olarak sıralanmıştır;

01 Ocak 2011 Cumartesi 21:14

DAVA AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-Dilekçelerde; tarafların ve varsa avukatının adı, soyadı, ünvanı, tebligat adresi ve T.C. Kimlik Numaralarının belirtilmesi zorunlu olduğundan bu hususlara dikkat edilmesi,

2-Mahkemeye verilen dilekçelerin tüm nüshalarının imzalı olduğunun kontrol edilmesi, karşı taraf sayısından bir fazla verilmesi,

3-Avukat tarafından açılan davalarda Baro Pulu yapıştırılmış vekaletnamenin dilekçeye eklendiğinin mutlaka kontrol edilmesi,

4-Dilekçelerde Yürütmenin Durdurulması veya Duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması,

5-Davanın öncesinde bir dilekçe ret kararı var ve dava bu dilekçe ret kararı üzerine yenileme suretiyle açılıyor ise, bu hususun havaleyi yapan hakime mutlaka söylenmesi, dilekçe ret kararın yenileme dilekçesine eklenmesi,

6-Veznede, yalnızca harç tahsilatı, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği tahsilatı yapıldığının, veznenin bunun dışında bir yetki ve görevi bulunmadığının gözden uzak tutulmaması,

7-Şehir dışına gönderilecek davalar için postaneden yapılacak posta havalelerinin, dekontlarının bir nüshasının ibraz edilmesi,

8-Açılmış veya açılacak her türlü davada, davacı veya avukatı dışındaki kişilerin, dosyalar üzerinde herhangi bir işlem yapabilme yetkilerinin bulunmadığının da gözden uzak tutulmaması gerekmektedir.

İşlemlerin daha hızlı ve aksamadan yürütülebilmesi için yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi büyük önem arzetmektedir.

Kaynak: http://www.istanbulbim.adalet.gov.tr/husus.asp

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET