gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN MALZEMELERİN ELEKTRONİK SATIŞ İŞLEMLERİ

Ofis müşterisi durumundaki kamu kurum ve kuruluşları, elektronik satış sitemizden satın alacakları malzeme siparişlerini ödeme bilgileri ile birlikte gönderebilirler. Online alınan siparişler ilgili Bölge Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilerek öngörülen teslim süreleri içerisinde malzemeler faturası ile birlikte müşteri adresinde teslim edilmektedir.

17 Mayıs 2011 Salı 21:08
Devlet Malzeme Ofisinden Malzemelerin Elektronik Satış İşlemleri

DMO Elektronik Satış Uygulaması
Elektronik Satış Projemizde; mutâd yöntemlerle gerçekleştirilen satış hizmetlerimizin tümü elektronik ortama aktarılarak internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Elektronik satış sitemizde Ofis müşterisi durumundaki kamu kurum ve kuruluşları, elektronik satış sitemizden satın alacakları malzeme siparişlerini ödeme bilgileri ile birlikte gönderebilirler. Online alınan siparişler ilgili Bölge Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilerek öngörülen teslim süreleri içerisinde malzemeler faturası ile birlikte müşteri adresinde teslim edilmektedir.
Elektronik satış, mevcut satış hizmetlerimizin işlevini tamamen ortadan kaldırmayan ancak, yeni bir alternatif fırsatı sunan uygulamamızdır. Elektronik satış sitemiz ile sipariş ve sevkiyat sürecine büyük bir hız kazandırılması ile pazar payının artırılması yanında zaman ve işgücünde de etkinlik ve verimlilik hedeflenmektedir.
Ayrıca, bütün iş akışı internet üzerinden gerçekleştirileceğinden müşterilerimizin, siparişlerini internet üzerinden takip etmeleri de sağlanmaktadır.
Devlet Malzeme Ofisi; yılların kazandırdığı tecrübe birikimi ve satınalma konularındaki uzman, tasarrufçu kimliği ile yasal statüsünün sağladığı dinamik yapısı sayesinde, gerçekleştirdiği toplu alımların fiyat avantajlarını siz değerli müşterilerimizin faydasına sunmaktadır. Faaliyet konusuna giren ve satışını gerçekleştirdiği ürünlerin, standardizasyonunu sağlama fonksiyonu gereği olarak, birçok sektörel üretim alanında özel teşebbüslerin de yeni ve modern teknolojilere yönelerek, asgari maliyetlerle kaliteli ve standartlara uygun ürünler tasarlayarak üretmelerine ve ulusal ekonomimizin üretim potansiyeli ile rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağlamaktadır.
E-Satış Müşterileri ve Ürünler
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,
1-Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine,
2-Özel bütçeli idarelere,
3-İl özel idarelerine,
4-Belediyelere,
5-Genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler ve tüzel kişilere,
6-Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüslerine,
7-Sosyal güvenlik kuruluşlarına,
8-Fonlara,
9-Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara,
10-Bağımsız bütçeli kuruluşlara,
11-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu bentlerde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit; kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlere,
12-4603 Sayılı Kanun kapsamındaki bankalara,
13-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalara,
14-Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs işletme ve şirketlere,
aşağıda gösterilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını bunlar adına temin etmektedir.
 
a)Kâğıt, karton, mukavva ve bunların mamulleri,
b)Her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı,
c)Büro makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç paket program yazılımı,
ç)Kamu kurum ve kuruluşlarının sair döşeme, demirbaş, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım konusu olanları,
d)Çeşitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları,
e)Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları,
f)Basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitleri,
g)Taşıt ve iş makineleri (bisiklet dahil), bunların iç ve dış lastikleri ile akaryakıt ve akülerinin alımı, taşıt ve iş makineleri kiralamaları,
ğ)Seyahat ve nakliye hizmetleri,
h)Toplu ilaç ve tıbbi malzeme alımı.
Elektronik Müşteri, Üyelik Ve Sipariş İşlemleri
1) Müşteri numarası ve şifre talep işlemleri
Elektronik Satış Sitemizden, malzeme isteğinde bulunmak isteyen müşterilerimizin, “Müşteri Online Üyelik” seçeneğini tıklayarak “Müşteri Online Kayıt Formu” nu doldurmaları gerekmektedir.
Sitemizdeki Müşteri Online Kayıt Formu doldurulup kaydedildikten sonra müşteri numaranız ve şifreniz e-postanıza gönderilecektir.
 
2) Online Sipariş işlemleri
Müşteri oturum açma ve sipariş oluşturma;
Müşteri numarası ve şifre alındıktan sonra “Elektronik Satış -> Müşteri Giriş” işlemlerinden müşteri numara ve şifrenizi girerek sipariş işlemlerinize başlayabilirsiniz. E-müşteri üyeliği bulunmayanlar, e-sipariş oluşturamamakla birlikte, ürün seçerek sepet oluşturabilir ve toplam tutar hesaplatabilir.
Elektronik Satış bölümünde bulunan ürün kategorilerinden seçtiğiniz ürünlerin adetlerini belirleyerek “Sepete ekle” butonu ile sipariş listenizi oluşturabilirsiniz. Oluşturulan sipariş listesini kurum yetkilileri ile değerlendirip daha sonra sipariş vermek üzere kaydedebilirsiniz ve çıktı alabilirsiniz.
                Siparişlerin Onaylanması;
Açılan müşteri oturumunu kapatmadan “Elektronik Satış -> Sepetim” sekmesinden, Ofisin banka hesaplarına yapılan ödemeye ilişkin alınan dekont üzerindeki Banka Referans Numarası girilerek ‘Sipariş Onayla’ butonuna basılır ve sipariş işlemleri tamamlanır.
                Siparişlerin Takibi;
Yapılan sipariş işlemlerinin istenildiği zaman takibi için “Elektronik Satış -> Müşteri Giriş” işlemleri yapılarak “Elektronik Satış -> Sepetim” sayfasından verilen siparişin Ofisin tedarik sürecinde hangi aşamada olduğu ve ilgili personel bilgileri takip edilebilir.
                Şifre Değiştirme İşlemleri;
“Elektronik Satış -> Müşteri Giriş” işlemleri yapılarak “Elektronik Satış -> Sepetim -> Kullanıcı İşlemleri” sayfasından şifre ve e-posta adresleri değiştirilebilir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET